Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Avízo - zasadnutie expertov OECD v Bratislave

20-04-2023

V Bratislave budú v dňoch 25. – 27. apríla 2023 zasadať experti z krajín OECD na lesný reprodukčný materiál.

V utorok dňa 25. apríla 2023 sa v Bratislave uskutoční zasadnutie expertov Technickej pracovnej skupiny Schémy OECD pre lesný reprodukčný materiál. Členské krajiny, zastúpené v tejto technickej pracovnej skupine, majú spoločne za cieľ podporovať produkciu a používanie reprodukčného materiálu lesných drevín (semená, odrezky a mladé rastliny), ktorý bol získaný, spracovaný, vypestovaný, označený a distribuovaný spôsobom, ktorý zabezpečí jeho pravdivosť. Certifikovaný materiál je určený na použitie pre vypestovanie lesov schopných plniť množstvo funkcií, požadovaných spoločnosťou vrátane produkcie dreva, ochrany pôdy a vody a zachovania biodiverzity, aj v kontexte prebiehajúcej klimatickej zmeny.

Druhý deň zasadnutia, v stredu 26. apríla 2023, bude prebiehať celodenná odborná exkurzia expertov v teréne. V rámci exkurzie, ktorú organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národné lesnícke centrum v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR, si budú môcť experti pozrieť lesnú škôlku v Trsticiach (okres Galanta) a lesnú škôlku Lovce (okres Zlaté Moravce).  

Počas tretieho, posledného dňa, sa experti stretnú už iba vo formáte Európskej únie a to v rámci zasadnutia Pracovnej skupiny Európskej komisie pre lesný reprodukčný materiál. Experti z členských štátov EÚ a Európskej komisie budú diskutovať o certifikácii lesného reprodukčného materiálu, aktualizácii európskej legislatívy v tomto sektore aj v kontexte požiadaviek OECD, ako aj o informačnom systéme pre lesný reprodukčný materiál.

Počas vyššie zmienených medzinárodných zasadnutí budú prezentované aj informácie o aktuálnom stave lesov a lesníctva na Slovensku. Očakáva sa účasť viac ako 40 expertov z 21 krajín. Podujatia organizujú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národné lesnícke centrum SR.  

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood