Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Bratislavská deklarácia

30-11-2016

V rámci aktivít SK PRES sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva  MPRV SR pripravila Neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo v Európskej únii, ktoré sa uskutočnilo 7.-9.11.2016 v Bratislave, Slovenská republika. Na zasadnutí bola prijatá Bratislavská deklarácia s podtitulom „Stratégia EÚ pre lesy: nový impulz na ceste vpred“.  Deklarácia bola predstavená ministrom na zasadnutí Rady Európskej únie - Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (zasadnutie AGRIFISH, 14.11.2016,  Brusel, Belgicko).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood