Facebook Statistics

Aktuality

Často kladané otázky (FAQ) - Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina (INTERREG IIIA)

29-04-2005
Úlohou tohto zoznamu je zefektívniť proces poskytovania informácii pre potencionálnych žiadateľov o nenávratný foinančný príspevok z Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina. Obsahuje odpovede na 32 najčastejšie kladených otázok.

Dokument na stiahnutie :  doc icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood