Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Často kladané otázky (FAQ) - Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina (INTERREG IIIA)

29-04-2005
Úlohou tohto zoznamu je zefektívniť proces poskytovania informácii pre potencionálnych žiadateľov o nenávratný foinančný príspevok z Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina. Obsahuje odpovede na 32 najčastejšie kladených otázok.

Dokument na stiahnutie :  doc icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood