Facebook Statistics

Aktuality

Celoslovenské dni poľa priniesli novinky a inšpiráciu v poľnohospodárstve

08-06-2021

Celoslovenské dni poľa sú už tradičnou odbornou poľnohospodárskou výstavou, nad ktorou Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR prevzalo záštitu aj v tomto roku. Na desiatom ročníku prehliadky odrôd, ochrany a výživy rastlín a výstavy poľnohospodárskej techniky má agrorezort prvýkrát vlastný informačný stánok. Výstava sa uskutočňuje v dňoch 8. a 9. júna 2021.

Organizátori celoslovenských dní poľa 2021 pripravili 600 minipolíčok na výmere 20 hektárov. Na políčkach vystavovatelia vypestovali všetky hlavné odrody poľnohospodárskych plodín, ktoré na Slovensku pestujeme. Návštevníci si môžu okrem inovatívnych pestovateľských postupov pozrieť aj novinky v technológiách a poľnohospodárskej technike, či chovateľstve.

Výstava je prínosná predovšetkým v téme druhovej rozmanitosti a pestrosti pestovaných plodín na menších plochách, ktoré sú dôležité pre zachovanie biodiverzity. Pestovatelia môžu na základe vystavených exponátov aplikovať poznatky vystavovateľov aj na svojich parcelách. Agrorezort pripravuje v tejto oblasti tzv. eko-schémy z budúceho programového obdobia čerpania eurofondov. Cieľom je, aby poľnohospodári postupne upustili od pestovania jednej plodiny na veľkých plochách za adekvátnej podpory od štátu.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood