Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Cestujte do obchodu na bicykli, je to zdravšie a ekologickejšie

27-08-2019

Motivovať ľudí, aby za nákupmi cestovali na bicykloch, to je cieľom celoslovenskej kampane s názvom „Na bicykli do obchodu.“ Agrorezort pripomína, že viac ako polovica nákupov potravín sa dá odviezť na bicykli. Spotrebitelia tak majú možnosť nielen urobiť niečo pre svoje zdravie, ale tiež šetriť životné prostredie aj parkovacie miesta.

  • Dve tretiny nákupov potravín odvezie bicykel
  • Cestovanie bicyklom do obchodu je zdravšie, ekologickejšie a šetrí parkovacie miesta
  • Registrácia do súťaže „Na bicykli do obchodu“ končí 31. augusta

„Cyklistická doprava je jedným zo spôsobov ako ponúknuť  obyvateľom miest alternatívu voči individuálnej automobilovej doprave, ale je to aj forma zdravého životného štýlu,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Cestovanie bicyklom je lacnejšie, zdravšie, s bicyklom sa ľahšie zaparkuje a bicykel ako dopravný prostriedok je finančne dostupný širokým vrstvám spoločnosti.“ Agrorezort sa preto rozhodol podporiť kampaň „Na bicykli do obchodu“, ktorej cieľom je motivovať ľudí, aby za nákupmi cestovali na bicykli.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka upriamuje pozornosť na nové nákupné trendy. Čoraz viac spotrebiteľov uprednostňuje menšie lokálne obchody a trhoviská namiesto veľkých hypermarketov. „Kvôli menším nákupom treba síce chodiť do obchodu častejšie, ale vďaka tomu môžeme mať doma každý deň čerstvé potraviny. Do nich potom nie je potrebné pridávať toľko konzervantov ako do potravín s dlhou trvanlivosťou. Menšie nákupy tiež umožňujú zákazníkom lepšie odhadnúť potrebu potravín, čo znižuje plytvanie. Pri veľkom nákupe je totiž väčšia pravdepodobnosť, že niečo nespotrebujeme.“

Nákup základných potravín, ktorý obsahuje napríklad mlieko, maslo, syry, chlieb a pečivo, drobné mäsové výrobky, ovocie a zeleninu, váži od troch do piatich kilogramov. To je váha, ktorá sa dá ľahko odviezť v košíku na bicykli alebo v batohu.

Podľa ministerky Matečnej na to, aby sme mohli po meste chodiť na bicykli, je potrebné mať bezpečné cyklotrasy. Tie postupne pribúdajú na celom Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), v rámci ktorého môžu samosprávy získať prostriedky aj na cyklodopravu. Na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry poputuje do regiónov 81,8 miliónov eur. Dosiaľ bolo schválených 102 cyklistických projektov po celom Slovensku, z ktorých vzniknú desiatky cyklotrás primárne určených na dochádzanie do práce, do školy, do obchodu či za službami.

„Ľudia siahnu po automobiloch častokrát možno len zo zvyku alebo pohodlnosti a využijú ho na svoj bežný nákup v obchode, ktorý je vzdialený možno len pár sto metrov od ich domu. Neuvedomujú si tak, že práve takéto konanie zvyšuje počet áut na cestách, zhon, kolóny, plné parkoviská a mestá potom riešia nové širšie cesty, obchvaty a to všetko na úkor zelene a zdravia obyvateľstva. Automobil je v mnohých prípadoch potrebné riešenie, ale denno-denne sa stretávame so situáciami, kedy ho vieme plnohodnotne nahradiť. Jednou z takýchto je aj cesta na nákup. Či už je to cestou z práce alebo do práce, či vo voľnom čase. Je dôležité, aby ľudia vyskúšali a reálne zvažovali aj túto formu dopravy ako plnohodnotnú a dokonca lepšiu než je individuálna motorová,“ uzatvárajú organizátori kampane „Na bicykli do obchodu“.

Zapojiť sa do súťaže je možné ešte do 31. augusta na internetovej stránke www.nabicyklidoobchodu.sk.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood