Facebook Statistics

Aktuality

Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí

13-03-2019

V barokovej sýpke Múzea vo Svätom Antone sa už túto nedeľu 17.3.2019 o 10.00 hod. sprístupní Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí ulovených v sezóne 2018 a január 2019.

Trofeje ulovené v okresoch Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica budú pre verejnosť k nahliadnutiu do 29.3.2019.

Na prehliadke bude spolu vystavených 926 trofejí. Z toho trofejí jeleňov 497 ks, srncov 256 ks, muflónov 39 ks, danielov 29 ks, diviakov 98 ks, jazveca 3 ks, líšky 2 ks. Zaujímavosťou sú 2 ks trofejí vlka. V ostatných rokoch sa v regióne táto šelma nevyskytovala často. Z 2 trofejí je jedna ohodnotená bronzovou medailou a vlk bol ulovený v poľovníckom revíry Kozelník. Druhá trofej pochádza  poľovníckeho revíru Lutila. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je nárast trofejí jeleňov (o cca 40 ks) a trofejí diviakov (o 30 ks). Ostatné trofeje sú porovnateľné s počtom v predchádzajúcich rokoch.

Všetci sú srdečne vítaní!


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood