Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Cielená kontrola priemyselnej soli z Poľska

08-03-2012

Počas kontrol zameraných na používanie poľskej priemyselnej soli bolo vykonaných celkovo 305 kontrol.

Tri kontroly boli vykonané u prvovýrobcov, vo výrobných podnikoch a baliarňach prebehlo 257 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch 17 kontrol, u výrobcov predávajúcich prevažne vo vlastných predajniach 27 kontrol a jedna kontrola v ostatných objektoch.
Počas týchto kontrol boli zistené tri nedostatky, z nich sa iba jeden týkal soli - nejasný pôvod soli bol zistený v mäsovýrobe. Z predmetnej soli bola odobratá vzorka a do ukončenia analýz bol vydaný zákaz používania na 45 kg soli neznámeho pôvodu.

Ďalšie zistené nedostatky sa týkali hygieny prevádzkarni - poškodená stena v prípravovni nálevov vo výrobni spracovaného ovocia a zeleniny, olupujúci sa náter na strope a stenách pekárne či pleseň na stene pri miešači cesta. Vo všetkých troch prípadoch boli uložené opatrenia na mieste.

Kontroly u prvovýrobcov boli v mini mliekarňach, veľká časť kontrol bola vykonaná v pekárňach, mliekarňach, mäsovýrobe, vo výrobniach spracovanej zeleniny, u výrobcov parených syrov, syrových nití a korbáčikov, zemiakových lupienkov, bryndziarňach, pražiarňach orechov, v spracovaní rýb a vo výrobni potravinových aditív. Vo veľkoobchodných skladov sa jednalo o sklady potravín so širokým sortimentom, veľkosklady soli a sklady korenín.

Počas týchto kontrol bolo spolu odobratých 12 vzoriek soli (viď príloha).
Sedem vzoriek pochádza z Poľska, tri boli balené v Solivare Prešov s krajinou pôvodu EÚ. Dve vzorky pochádzajú z Českej republiky, krajina pôvodu uvedená nebola. Odobraté boli vzorky jedlej soli, jedlej soli s jódom a zmesí na nakladanie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood