Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ďalší odklad spracovania triedeného odpadu je zlou správou

22-11-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) je znepokojené z opätovného odkladu účinnosti povinnosti upravovať zmesový komunálny odpad pred skládkovaním až na rok 2024, ktoré dnes oznámilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).

„Citlivo vnímame problematiku spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), ktorý predstavuje potenciál na prinavrátenie hodnotných živín do pôdy a zvlášť v dobe, kedy sa čoraz viac kladie dôraz na ekologizáciu poľnohospodárstva,“ uviedol Martin Kováč, štátny tajomník MPRV SR.

Agrorezort očakáva, že MŽP SR čo najskôr dopracuje predpis k problematike kompostu, aby sa stal plnohodnotným a najmä využiteľným v pôdohospodárstve. MPRV SR víta vznik pracovnej skupiny, ktorá bude pravidelne vyhodnocovať pripravenosť samospráv na spracovanie BRKO a zároveň by uvítalo, keby MŽP SR vytvorilo dočasný rámec podpory a pomoci pre samosprávy na urýchlené dobudovanie takýchto spracovateľských kapacít, ako aj maximálnu administratívnu súčinnosť pri kolaudačných konaniach.

,,V aktuálnej situácii extrémneho zdražovania hnojív a pri tlaku na ekologizáciu poľnohospodárskej výroby je každé zdržanie, hoci len o rok, veľkým luxusom, ktorý si pri intenzívnom pestovaní plodín nemôžeme dovoliť. Na ministerstve pôdohospodárstva sme pripravení poskytnúť rezortu životného prostredia všetku potrebnú súčinnosť  a spoluprácu na to, aby sme čím skôr mohli využívať spracovaný biologický odpad v podobe kompostu na obohacovanie pôdy,“ dodal štátny tajomník Kováč. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood