Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ďalšie naše výrobky sa uchádzajú o udelenie Značky kvality

23-03-2022

Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa uskutočnilo druhé tohtoročné hodnotenie potravín. Pre veľký záujem slovenských výrobcov potravín o udelenie Značky kvality, sme hodnotenie zorganizovali už po dvoch mesiacoch. Hodnotiaca komisia posudzovala kvalitu takmer 130 výrobkov. 

,,Teší nás vysoký záujem potravinárov o získanie Značky kvality pre svoje potravinové produkty. Vďaka tomuto označeniu spotrebitelia vedia, že ide o vysoko kvalitnú potravinu vyrobenú u nás doma na Slovensku. Navyše producent podlieha prísnej kontrole veterinárnej správy, čo zaručuje, že ide o bezpečný výrobný proces aj finálny produkt,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov MPRV SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) sa pri hodnotení zameriava na chuť, vôňu, zloženie, štruktúru, vzhľad, či označenie výrobkov. Všetci výrobcovia musia zdokladovať, že na výrobu potravín použili minimálne 75 % slovenských surovín. V prípade, že túto podmienku nedokážu splniť, musia ju zdôvodniť. Okrem toho predkladajú komisii výsledky laboratórnych testov, ktoré deklarujú bezpečnosť a kvalitu produktov. Najvyššie hodnotené sú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti potravinového výrobku. Teda ak je vyrobený ručne, alebo je 100% slovenského pôvodu, čiže aj všetky suroviny na jeho produkciu pochádzajú z našich polí a maštalí.

V prípade, že pri hodnotení komisia identifikuje menej závažné nedostatky, výrobca dostane odporúčanie na ich odstránenie. Závažným nedostatkom, ktorý nedovoľuje udelenie Značky kvality, je napr. zavádzajúca informácia o zložení, zavádzajúca informácia o pôvode surovín na výrobu produktu, či vysoký obsah umelých farbív a látok. Komisia sa však so závažnými nedostatkami nestretáva často, slovenskí potravinári poznajú a dodržiavajú vysoké štandardy produkcie potravín.

Výsledok dnešného hodnotenia uchádzačov o Značku kvality bude známy v apríli. Po oficiálnom schválení a udelení Značky kvality pribudnú nové produkty do zoznamu na webe: www.znackakvality.sk pod záložkou Zoznam výrobkov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood