Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Dlhodobá stratégia rozvoja poľnohospodárstva

16-02-2012

Dňa 16. februára 2012 sa v Nitre konalo pracovné stretnutie pri okrúhlom stole na tému tvorba dlhodobej stratégie rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku. Stretnutie so zástupcami agrorezortu inicioval štátny tajomník MPRV SR Gabriel Csicsai, zúčastnili sa ho predstavitelia 19 združení.
„Na Slovensku chýba dlhodobá stratégia rozvoja poľnohospodárstva na obdobie minimálne 20 rokov. Stratégia by mala vychádzať ,zdola´ a mala by byť širokým konsenzom zúčastnených strán na odbornom základe a bez politického nánosu. Dnešné stretnutie je prvým krokom v tomto smerovaní,“ uviedol štátny tajomník.

Predstavitelia jednotlivých združení poukázali aj na nesystematické kroky v agrorezorte. Ako zdôraznili, poľnohospodárstvo nie je samostatný ostrov, ale je priamo prepojené na tvorbu pracovných miest, jeho úlohou je produkcia zdravotne bezchybných potravín, preto je nesmierne dôležité vybudovať vyššiu mieru sebestačnosti krajiny a znížiť prepojenie na zahraničné trhy.

Zúčastnení sa taktiež zhodli na potrebe vypracovania stratégie, ktorá by bola odborne aj ekonomicky podložená. Čo funguje dobre, je podľa nich potrebné nechať fungovať aj naďalej, a to bez ohľadu na politickú situáciu. Zároveň žiadali garanciu podpory týchto stanovísk. Skonštatovali, že medzi štátnou sférou a poľnohospodármi je obrovská priepasť. Podľa štátneho tajomníka G. Csicsaia patria „poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka k sebe, čo je dobré pre poľnohospodárstvo, je prospešné pre vidiek. Sme vidiecka krajina, sedliak zápasí s podobnými problémami na celom Slovensku, bez ohľadu, či je to východ alebo západ krajiny.“

Záverom dal G. Csicsai verejný prísľub, že bude bez ohľadu na budúci politický vývoj naďalej zastrešovať toto smerovanie a zároveň podporí vypracovanie dlhodobej stratégie poľnohospodárstva na Slovensku. Ďalšie stretnutie, tento krát s konkrétnymi pracovnými skupinami jednotlivých združení, je naplánované na marec 2012.
 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood