Facebook Statistics

Aktuality

DOD Badínskeho pralesa

09-10-2019

Milí milovníci divokej prírody, srdečne Vás pozývame 12. októbra 2019 na prechádzku chráneným územím spojenú s odborným výkladom pracovníkov správy CHKO-BR Poľana a Lesy SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča.

Odvoz do Badínskeho pralesa bude zabezpečený kyvadlovou dopravou od lomu nad obcou. Kvôli obmedzenej kapacite je potrebné sa zaregistrovať na obecnom úrade osobne, telefonicky alebo mailom. Návštevníkom je odporúčané terénne oblečenie a obuv.

Viac informácií nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood