Facebook Statistics

Aktuality

Dokumenty k žiadosti o vrátenie DPH pre projekty PHARE FM 2001 – Spoločný fond malých projektov

14-12-2004
Dokumenty k žiadosti o vrátenie DPH pre projekty PHARE FM 2001 – Spoločný fond malých projektov (Žiadosti o vrátenie DPH treba doručiť do 10.12.2004)

Dokument na stiahnutie :  zip icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood