Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava cieľ 2

04-07-2005
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo 29. júna 2005 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava cieľ 2. Finančná pomoc je určená na rozvoj malého a stredného podnikania, na zlepšenie služieb v cestovnom ruchu a zvýšenie životnej úrovne na vidieku

Dokument na stiahnutie :  doc icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood