Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín navštívila MPRV SR

06-12-2022

Eurokomisárka Stella Kyriakides sa počas pracovnej návštevy Bratislavy 5. decembra 2022 stretla na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Samuelom Vlčanom. Predmetom rokovania boli témy týkajúce sa oblasti zdravia a bezpečnosti potravín, ktoré predstavuje aj aktuálne diskutovaný Návrh Nariadenia EP a Rady pre udržateľné používanie pesticídov.

„Ide o citlivo vnímaný legislatívny návrh, nakoľko zníženie používania chemických pesticídov o 50 % v EÚ 27 by malo negatívny dopad na slovenské poľnohospodárstvo, keďže spotreba prípravkov na ochranu rastlín je na Slovensku podstatne nižšia v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ; požadujeme teda vyvážený prístup a zohľadnenie nášho doterajšieho úsilia," uviedol minister. Diskusie na legislatívnom návrhu stále pokračujú a eurokomisárka prisľúbila hľadanie kompromisov a riešení v záujme všetkých.

Ďalšími komunikovanými témami bol Africký mor ošípaných, kde za ostatné obdobie dosahujeme priaznivé výsledky, pripravovaná legislatíva k označovaniu výživových hodnôt na prednej strane obalu, dobré životné podmienky zvierat  a problematika antimikrobiálnej rezistencie. Pri tejto téme vyzdvihla eurokomisárka vynikajúcu prácu Slovenska a zdôraznila nevyhnutnosť implementácie nastavených pravidiel v rámci celej EÚ.  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood