Facebook Statistics

Aktuality

Formulár na vyhľadávanie partnerov

01-05-2005
Tento formulár slúži na vyhľadávanie partnerov v rámci Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina. Vyplnením a zaslaním formuláru na adresu uvedenú na druhej strane dokumentu budete zaradení do databázy potencionálnych žiadateľov. V prípade, ak databáza bude obsahovať projekt s podobným zameraním, prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu Programu budete môcť kontaktovať Vášho potencionálneho partnera.

Dokument na stiahnutie :  doc icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood