Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Hľadáme cesty a riešenia na podporu potravinárov

10-11-2023

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Richard Takáč sa dnes stretol na pôde rezortu hospodárstva s ministerkou Denisou Sakovou.  Ide o ďalšie zo série oficiálnych medzirezortných stretnutí. Témami boli potraviny, dostupné ceny energií pre potravinárov a naštartovanie projektov transformácie regiónu Hornej Nitry.

Predstavitelia oboch ministerstiev sa zhodli, že potravinársky sektor je súčasťou aj rezortu hospodárstva: „A práve preto sme spoločne hľadali cestu ako nájsť finančné prostriedky na pomoc pre našich potravinárov,“ hovorí minister Richard Takáč. Ďalšou dôležitou otázkou sú dostupné ceny energií, tu sa obe strany dohodli na tom, že budú hľadať cestu a spôsob   ako môže byť Ministerstvo hospodárstva SR súčinné s agrorezortom.

Región Hornej Nitry, kde sa zastavila ťažba uhlia musí prejsť transformáciou, ktorá pomôže zabezpečiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť tejto časti Slovenska. „Hornonitriansky región je mojím rodným krajom a preto mi obzvlášť záleží na tom, aby sa začalo s už pripravenými projektami jeho transformácie,“ uvádza  minister Takáč a dodáva:   „som rád, že sme aj v tomto s pani ministerkou Sakovou našli jednoznačnú zhodu“.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood