Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Hviezdny deň pre deti

19-05-2015

„My sme k vám prišli z vesmíru,“ šokuje deti z 2 C zo Základnej školy Sokolíková z Bratislavy riaditeľ Hvezdárne v Partizánskom Vladimír Mešter: „Všetko okolo nás je vesmír, aj my sme vesmír,“ pokračuje v digitálnom prenosnom planetáriu, ktoré je jediným svojho druhu v SR. Prostriedky na jeho zakúpenie získali cez Program cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky 2007 – 2013.

Prenosná digitálna hvezdáreň je zážitok aj pre dospelých. Vo vnútri sa nad sediacimi cez projektor zobrazí hviezdna obloha podľa jednotlivých dní v roku, v akom sa nachádza nad SR. Pritom sa točí podľa času ako v skutočnosti len zrýchlene.

Vedúci oddelenia riadenia programov cezhraničnej spolupráce Ing. Robert Horínek vysvetľuje, ako súťaž prebiehala: „Deti mali posielať kresby s návrhmi log jednotlivých programov cezhraničnej spolupráce, aby tak získali pre svoju školu aj poukážku na nákup učebných pomôcok.“

„Vôbec som zo začiatku nevedela, o čo ide?“ bola prekvapená triedna učiteľka 5 A zo Základnej škole na Tupolevovej ulici v Petržalke Mgr. Silvia Mackovič: „Potom som zisťovala, kto nás prihlásil a bola to naša žiačka.“

Desaťročná Patrícia Slobodová mala radosť, že spolužiaci sa jej za prihlásenie do súťaže poďakovali: „Všetci v triede chceli vyhrať.“ A spoločne sa im to aj podarilo, pričom sa aj niečo naučili.

Projektová manažérka programov cezhraničnej spolupráce Ing. Denisa Bernátová hovorí: „Máme veľa projektov, ktoré sú určené na didaktické účely, aby naše deti vyrastali v podnetnom prostredí. Preto sme aj chceli deťom sprístupniť náš projekt Obloha na dlani, aký vznikol v spolupráci Hvezdárne v Partizánskom a Hvezdárne vo Valašskom Meziříči.“

Cieľ projektu Obloha na dlani predstavil vedúci Hvezdárne v Partizánskom pán Mešter: „Išlo nám spolu s Hvezdárňou vo Valašskom Meziříčí, aby sme spopularizovali hravou formou vzdelanie v oblasti astronomických vied. Chodili sme preto po základných školách v Česku a rovnako naši českí partneri chodili na prednášky po základných školách u nás.“

Triedna učiteľka 4 B zo Základnej školy Kulíšková Mgr. Jana Borbová vysvetľuje: „Deti si vďaka planetáriu vedia na prírodovede lepšie predstaviť slnečnú sústavu a jej planéty.“

So svojim návrhom loga porotu zaujal ôsmak Martin Výboch: „Vytvoril som logo v podobe dvoch postáv. Slovenská je modro – červená a česká červeno – biela. Spolu sú symbolom spolupráce.“

A o tú ide v prvom rade. Dobré susedské vzťahy vytvárajú vhodné prostredie pre rozvoj oboch spoločností, keďže projekty zasiahli mladé generácie.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Planetárium Hvezdárne v Partizánskom

Začiatok a ukončenie realizácie

07/2010 – 12/2012

EÚ zdroje

151 026,40 eur


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood