Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informácia Riadiaceho orgánu pre IROP k odporúčanému postupu pri predkladaní žiadostí o platbu

28-10-2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program (RO pre IROP) v záujme zefektívnenia  a zjednodušenia postupov pri kontrolách verejných obstarávaní od novembra 2020, ako aj predkladania žiadostí o platbu, informuje prijímateľov o zverejnení nasledovných dokumentov:

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)