Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informačné dni programu Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2

06-07-2005
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravilo pre verejnosť informačné dni o programe Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2. Komplexné informácie o jednotlivých výzvach programu môžu žiadatelia osobne získať každý utorok a štvrtok v čase od 9.00 do 12.00 hod. v priestoroch Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na Prievozskej ulici v Bratislave. Prvý informačný deň sa uskutoční vo štvrtok 7. júla.

Dokument na stiahnutie :  doc icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood