Facebook Statistics

Aktuality

Ján Mičovský otvoril výstavu Lesy a biodiverzita vo Zvolene

04-09-2020

Pri príležitosti 14. ročníka Lesníckych dní otvoril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský výstavu Lesy a biodiverzita s podtitulom „Príliš vzácne, aby sme ich stratili“. Výstava je sprístupnená verejnosti od 5. septembra – 18. októbra 2020 v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.

Výstava Lesy a biodiverzita je súčasťou celonárodného projektu Lesníckych dní. Reaguje na aktuálne otázky lesníctva a predstavuje les ako ekosystém s vysokou mierou rozmanitosti a pestrosti života, ktorého zánik by pre ľudskú spoločnosť znamenal nenahraditeľnú stratu. Výstava sa koná pod záštitou ministra Jána Mičovského, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam lesníctva a lesníkov.

„Čelíme obrovskej novej výzve, aby sme lesy spravovali oveľa lepšie. Som presvedčený, že prírode blízke hospodárenie v lesoch je tá správna cesta. Dokonca to deklarujeme aj v programovom vyhlásení vlády. Ladislav Alcnauer  bol priekopníkom v PBHL. My sme tu preto, aby sme v jeho práci pokračovali,“ vyjadril sa Ján Mičovský.

Výstava vo Zvolene ponúka odpovede odborníkov na aktuálne celospoločenské otázky, akými sú: Ktoré ekosystémové služby poskytujú lesy ľudskej spoločnosti? Ako zmena klímy ovplyvní lesné spoločenstvá? Vážime a chránime si dostatočne naše zelené bohatstvo – lesy a ich biodiverzitu? Vedieme i mladšie generácie k úcte a láske k našim lesom?

Výstava je založená na princípe hlava, ruky a srdce. Má 5 hlavných tematických okruhov:

  • lesný ekosystém,
  • biodiverzita,
  • ekosystémové služby,
  • zmena klímy,
  • prírode blízke hospodárenie v lesoch (PBHL).

Jedna časť výstavy je venovaná aj priekopníkovi v PBHL Ladislavovi Alcnauerovi, ktorý zomrel v roku 2016.

Sprievodným programom výstavy sú aktivity lesnej pedagogiky. Výstava je otvorená denne okrem pondelka a soboty od 9.00 - 17.00 hod.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood