Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

11-12-2014

Dnes sa v Bratislave konala Výročná konferencia Regionálneho operačného programu (ROP) a Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) za rok 2013. Zameraná bola na prezentáciu stavu implementácie ROP a OPBK a ich výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov.

Na konferencii vystúpila štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pani prof. Ing. Magdaléna Lacko – Bartošová, CSc., ktorá zdôraznila, že konferencia bola príležitosťou na diskusiu, v ktorej odborníci zhodnotilidoterajšie dosiahnuté výsledky v oboch operačných programoch. Získané skúsenosti z implementácie spoločne s prijímateľmi sú dôležité pre budúce ciele. ROP a OPBK za dobu svojho pôsobenia v našej spoločnosti totiž ako zdôraznila pani štátna tajomníčka dokázali zmeniť nielen život našich občanov, ale aj tvár našich miest a obcí: „Je to dobrý základ, na ktorom budeme ďalej stavať v novom programovom období, keď sa bude v nastúpenej ceste pokračovať už po novom v Integrovanom regionálnom operačnom programe.“

V Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) sú zahrnuté medzi hlavnými cieľmi opäť podpora zvýšenia kvality života pri zabezpečovaní udržateľnosti poskytovania verejných služieb s ohľadom na vyvážený územný rozvoj, hospodársku, environmentálnu, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Ako dodala pani štátna tajomníčka, ROP i OPBK vstupujú do posledného roka svojej realizácie. Z hľadiska čerpania finančných prostriedkov patrí ROP k najúspešnejším programom Národného strategického referenčného rámca. Ako pani štátna tajomníčka zdôraznila: „V budúcom roku máme vyčerpať takmer pätinu alokovaných finančných prostriedkov. Ešte zložitejšia je situácia v OPBK, kde je potrebné dočerpať takmer 40 % prostriedkov. Je to síce iba niekoľko desiatok miliónov eur, čo predstavuje iba kvapku v mori nevyčerpaných záväzkov SR, ale bolo by zlým vysvedčením pre riadiaci orgán, ale aj pre najvyspelejší región v SR, keby tieto prostriedky prepadli.“

V tejto súvislosti štátna tajomníčka pani prof. Ing. Magdaléna Lacko – Bartošová, CSc., dodala: „Chcem apelovať na všetkých zúčastnených, aby urobili všetko pre to, aby prostriedky, ktoré máme k dispozícii boli využité, a to využité efektívne a transparentne.“

Je to o to dôležitejšie, že v rámci tohto programu sa uplatňuje integrovaný prístup k projektom mestských oblastí, čo je jedným zo základných prvkov budúceho IROPu. Integrácia činiteľov mestského rozvoja a jeho integrácia do rozvoja celých regiónov je kľúčovým mechanizmom realizácie IROP. Lenže nie vo všetkých mestách a regiónoch je tento princíp celkom dobre pochopený alebo uplatňovaný. Ako dodala pani prof. Ing. Magdaléna Lacko – Bartošová, CSc.,: „Pokiaľ sa tak deje iba z nepochopenia, nie je to až taký problém, pretože všetko je možné si vysvetliť. Pokiaľ sa tak však deje úmyselne, môže to byť vážnou brzdou celej realizácie IROPu. Chcem preto opäť apelovať na všetkých činiteľov regionálneho a mestského rozvoja, aby urýchlene pracovali na kvalitných regionálnych a mestských stratégiách, lebo iba tak môže aj IROP byť úspešným programom.“

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood