Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Kvóta lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017

29-11-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o poľovníctve (č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov)  určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017 pre územie Slovenskej republiky.  Výška kvóty, ako aj podmienky súvisiace s lovom vlka dravého sú uvedené v zverejnenom dokumente. Podmienky lovu a výška kvóty pre uvedené obdobie je výsledkom rokovaní medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s Ministerstvom životného prostredia SR, so Štátnou ochranou prírody SR a so zástupcami štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood