Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Kysucký detský les učí zážitkami

07-07-2015

„Prekvapil ma zvuk losa,“ hovorí s nadšením osemročný Jakub: „Taký to bol zvuk, akoby človek kričal.“ Jeho spolužiak Marián ho dopĺňa: „Mňa prekvapil ďateľ, že ako klope, že je to naozaj ako v tom porekadle, že klope ako ďateľ.“

„Zvláštny zvuk vydáva aj srnec,“ zveruje sa rovnako so svojimi pocitmi osemročná Mirka.

V skanzene Kysuckej dediny vo Vychylovke učiteľka Základnej školy z obce Lutiše Mgr. Zuzana Siholcová vysvetľuje: „V ročníkoch 1 až 4 totiž došlo k zníženiu hodín prírodovedy, tak si ju dopĺňame na náučnom chodníku.“

Náučný lesný chodník vznikol vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 z prostriedkov, ktoré na výstavbu dostali lesníci z poľskej Wisly spolu s lesníkmi z Lesov SR, š. p. z odštepného závodu v Čadci.

Vedúci ekonomicko – obchodného úseku odštepného závodu v Čadci Ing. Ján Ďurec vysvetľuje: „Každý rok najmä kvôli železničke príde do skanzenu vo Vychylovke množstvo detí aj z Poľska.“

Celkovo do Vychylovky príde ročne do sto tisíc návštevníkov aj z Čiech, Maďarska, Nemecka, či Rakúska. Láka ich tu jedna z dvoch funkčných úzkokoľajných železníc v Európe a skanzen ľudovej dediny.

„Vychylovka patrí do katastra nášho odštepného závodu v Čadci,“ hovorí jeho riaditeľ Ing. Milan Berešík: „Preto sme sa práve tu rozhodli postaviť náučný chodník. Je to výhoda, lebo je v rámci skanzena chránený a pritom sa využíva. Dospelí si môžu na ňom oddýchnuť v lese, deti sa veľa dozvedia.“

A toto rozhodnutie oceňujú pedagógovia: „Naše deti sa tu majú možnosť veľa naučiť o prírode, určujú pritom aj azimuty, teda je to všestranne prospešné,“ dodáva učiteľka Mgr. Veronika Hýľová zo žilinského okresu.

Jej kolega Mgr. Jozef Zimen zo Základnej školy Lutiše ju dopĺňa: „Učím matematiku a geografiu. Chodím do Vychylovky nielen s deťmi, ale aj pre vlastné poučenie.“

Skanzen v Múzeu kysuckej dediny má okrem funkčnej historickej úvraťovej železničky aj množstvo budov z dvoch zatopených dedín Riečnica a Harvelka pri budovaní vodnej nádrže Nová Bystrica.

Otcom projektu Kysucký detský les je lesný pedagóg zo závodu v Čadci Ing. Milan Laš: „O náučnom chodníku som sníval už pred desiatimi rokmi, ale neboli naň prostriedky. Preto som rád, že sa našli vďaka európskym fondom.“

Projekt neskončil. Ako vysvetľuje referentka správy majetku, ktorá má na odštepnom závode v Čadci na starosti eurofondy Ing. Tatjana Švábiková, chodník používajú aj lesníci, ktorí ho postavili, lebo na ňom ďalej pracujú: „Cez kontakt na našej webovej stránke na požiadanie prídeme a urobíme deťom výklad aj s programom.“

Osobitne v umení výučby vyniká pán Laš, ktorý je na odštepnom závode v Čadci hlavným účtovníkom: „Niekedy sa ma učitelia pýtajú, či som nechcel byť učiteľom, ale ja som vždy chcel byť lesníkom. Učenie o lese k tomu patrí. Na začiatku lesnej pedagogiky, ktorá je pod odborným vedením Národného lesníckeho centra, sme my oslovovali školy. Dnes je to naopak, často máme záujemcov aj dva mesiace dopredu, veď na požiadanie zabezpečíme sprievodcovský program aj na štyri hodiny.“

Náučný lesný chodník ako hovorí vedúci odboru projektov EÚ zo štátneho podniku LESY SR Ing. Jozef Zatlukal, „učí deti vnímať les cez zážitky.“

Pri interaktívnej tabuli si púšťajú zvuky zvierat v lese, či prezerajú ich stopy. Potom deti na jednotlivých stanovištiach určujú z obrázkov druhy vtákov, rastlín, stopy zvierat, či strieľajú zo vzduchovky na terč.

Žiačka piatej triedy Michaela hovorí: „Nebolo to ťažké, dobre sa učím, takže straku čiernozobú, či sojku škriekavú som určila správne,“ teší sa a hrdo ukazuje záznam o vykonanej skúške.

Na záver lesného chodníka dostávajú deti medaily za správne zodpovedané otázky, či za šikovnosť. Môžu sa zviezť úzkokoľajnou železničkou, ktorou kedysi zvážali až zo Zakamenného na Orave 110 kilometrov drevo na spracovanie do Krásna nad Kysucou na Kysuce.

„Do Poľska k našim partnerom lesníkom z Wisly to máme len 60 kilometrov,“ hovorí pani Švábiková o fakte, že lesný náučný chodník využívajú vo Vychylovke aj študenti a deti z Poľska.

„Podieľame sa na sprievodcovských akciách všetci pracovníci odštepného závodu v Čadci,“ hovorí referentka vnútornej správy a sekretariátu Mgr. Lenka Sojková:

„Veľmi sme radi, že sa nám podarilo osloviť aj viacero sponzorov, ktorí nám finančne pomáhajú kryť náklady s tým spojené.“

Náučný chodník láka siedmi zástavkami, kde sa môžu deti naučiť trebárs hmatom ako vyzerajú lesné plody, či čuchom rozoznať vôňu rastlín.

Ako hovorí vedúci výrobno – technického úseku na odštepnom závode v Čadci Ing. Peter Šurina: „spoločnosť vníma niekedy les povrchne, len ako stromy - a zákonitosti v lese sú im neznáme. My dnes máme na chodníku účasť aj 500 detí denne, čo nás teší.“

Pri spolupráci s poľskými lesníkmi objavili ich slovenskí kolegovia aj inú črtu lesníckeho povolania aká vládne v Poľsku a u nás ju nepoznáme: „Lesníci v Poľsku patria podľa prieskumov k najatraktívnejším povolaniam, u nás, žiaľ, sú väčšinou lesníci vnímaní takmer ako škodná,“ vystihol situáciu hovorca Lesov SR, š. p. Ing. Vlastimil Rezek: „Túto úctu k lesu a k práci v ňom by sme radi preniesli aj k nám.“

Fakt, že náučný lesný chodník vznikol v areáli Kysuckého múzea, vysoko vyzdvihuje aj jeho riaditeľ MVDr. Miloš Jesenský, PhD.: „Chodník zvýšil atraktivitu nášho skanzenu vo Vychylovke a Kysucký detský les tak zapadol do obrazu miestnej kultúry, ktorú tu prezentujeme už vyše 40 rokov. Doteraz sme z Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenska čerpali pomoc pri prezentácii kysuckého a sliezskeho folklóru, čiže investičná akcia je pre nás novinka.“

Podobne sa na novú atrakciu v doline Vychylovka pozerá aj starosta Novej Bystrice, keďže skanzen patrí do obecného katastra Ing. Jozef Balačin: „V našej obci máme okolo 300 detí v dvoch základných a v jednej materskej škole, čiže naše deti sa sem s radosťou chodia učiť o úcte k prírode. Nová Bystrica je predurčená na rozvoj cestovného ruchu a každá investícia v tomto smere rozvíja teda aj našu obec.“

A radosť majú okrem malých chlapcov, ktorí nastrieľali zo vzduchovkou z troch strieľaní aj sedem – osem bodov, aj tí väčší. Deviataci obľubujú opičiu dráhu na konci chodníka, či rovnako ako ich mladší spolužiaci, sa tiež radi pozrú na les z posedu. Prípadne si prezrú krmelce, či žľaby, ktorými kedysi lesníci spúšťali drevo lesom do doliny na vode.

 

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –

Poľská republika 2007 – 2013

Kysucký detský les

Príspevok z EÚ zdrojov

47 409,80 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu

08/2013 – 05/2014

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood