Facebook Statistics

Aktuality

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič má nového riaditeľa

27-07-2020

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič. Zúčastnil sa na ňom jeden uchádzač, ktorý ako jediný získal v prvom kole predpísanú hranicu úspešnosti 70%. 

  • Miestom druhého kola výberového konania bola Bratislava
  • Novým riaditeľom sa stal absolvent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Ing. Mário Perinaj 

Prvé kolo sa konalo v sídle štátneho podniku LPM Ulič. Prihlásili sa doň traja uchádzači, ktorí absolvovali odborný test a prezentácie stratégie rozvoja LPM Ulič, š.p.

Uchádzač na post riaditeľa absolvoval v druhom kole osobný pohovor s komisiou, ktorá overila jeho odborné znalosti, kompetencie, všeobecný prehľad, manažérske schopnosti a zručnosti. Na základe celkového hodnotenia rozhodla, že Mário Perinaj dosiahol hranicu úspešnosti, a preto sa stáva novým riaditeľom LPM Ulič.

Výberová komisia postupovala v zmysle Metodiky výberových procesov na manažérske pozície v štátnych podnikoch. Členmi komisie boli Vladimíra Fabriciusová, generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR, Martin Nevolný, poverený generálny riaditeľ sekcií poľnohospodárstva a potravinárstva MPRV SR, Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, Ľuboslav Mika, riaditeľ odboru životného prostredia, LESY SR a Jozef Salaj, zvolený zástupca zamestnancov LPM Ulič.

Význam štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. spočíva najmä v  poľnohospodárskej výrobe, hospodárení na lesnom pôdnom fonde (soc.- ekonomický význam), ale aj z pohľadu ochrany prírody, keďže sa tu nachádza Národný park Poloniny, Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty, ale aj Karpatské bukové pralesy (UNESCO). 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood