Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Lesy SR podali ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR v spore o vlastníctvo Slanských lesov

03-04-2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, podnikli opatrenie v spore o Slanské lesy. Štátny podnik podal ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR (NS SR), ktorý zrušil rozhodnutie Krajského súdu SR Banská Bystrica v trestnej veci obvinených Milana Iča, Ferdinanda Ontka a Pavla Pačutu.

  • Lesy SR podali proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR ústavnú sťažnosť
  • Najvyšší súd zrušil rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica v trestnej veci podvodu o vlastníctvo Slanských lesov
  • Boj o štátny majetok v sume viac 100 miliónov eur

Aktuálne platné uznesenie Najvyššieho súdu SR môže viesť k znovuotvoreniu sporu o vlastníctvo Slanských lesov. „Ústavnou sťažnosťou chceme docieliť zrušenie predmetného uznesenia NS SR. Je neprípustné, aby traja špekulanti pripravili občanov Slovenskej republiky o také veľké prírodné bohatstvo,“ uviedol Marian Staník, generálny riaditeľ Lesov SR. Spochybňovanie trestnej zodpovednosti ľudí, ktorí za touto kauzou stoja, je neprijateľné. Oslobodenie páchateľov podvodu ohrozuje majetok SR s hodnotou viac ako 100 miliónov eur.

Nepotrestanie podvodov v rámci trestného konania by napriek množstvu jasných dôkazov mohlo viesť k znovuotvoreniu sporu o vlastníctvo Slanských lesov. Právny názor Najvyššieho súdu SR, aj napriek jeho spornému odôvodneniu, je totiž pre Krajský súd záväzný.

Kauza o vlastníctvo Slanských lesov začala v roku 1998, kedy vtedajšiemu štátnemu podniku Východoslovenské lesy zmizlo z listov vlastníctva 6 500 ha lesa a zhruba 500 ha ornej pôdy. Samotný spis má viac ako 7 500 strán. Obvinený Milan Ičo sa snažil Slanské lesy najprv sprivatizovať, čo však Ministerstvo pôdohospodárstva zamietlo. Neskôr bol realizovaný vymyslený scenár s potomkami šľachty, ktorí na neho mali previesť údajné vlastníctvo Slanských lesov za veľmi podozrivých okolností. V roku 2016 Ústavný súd SR potvrdil svojim rozhodnutím, že Slanské lesy sú majetkom štátu a na Milana Iča, Ferdinanda Ontka a Pavla Pačutu bolo podané trestné oznámenie za podvod. Najvyšší súd SR vydal koncom roku 2016 rozhodnutie, ktorým zrušil rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica. Dôkazy, ktoré svedčia v neprospech obžalovaných žiada Najvyšší súd SR vylúčiť pre ich nezákonnosť.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood