Facebook Statistics

Aktuality

Levické poľovnícke dni

10-05-2019

Cez víkend Vás pozývame na zaujímavé podujatie na Zimnom štadióne v Leviciach, kde je pripravený bohatý program pre deti aj dospelých.

V priestoroch zimného štadióna sa bude konať výstava trofejí ulovených v predchádzajúcej poľovníckej sezóne v okrese Levice. Súčasťou bude aj výstava výtvarných a literárnych prác „Príroda očami detí“. Deti sa môžu formou hier a súťaží v okolí zimného štadióna zoznámiť s lesom, prírodou, poľovníctvom, sokoliarmi, lesničiarmi, vábničiarmi, kynológmi a lesníkmi.

Toto a ešte mnoho iného nájdete na Levických poľovníckych dňoch, ktoré sa konajú v dňoch 10.-12. mája 2019.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood