Facebook Statistics

Aktuality

Medzinárodná konferencia „Štrukturálne fondy pre rozvoj rómskych komunít“

19-04-2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR z pozície Riadiaceho orgánu pre CSF pripravuje v spolupráci s Európskou komisiou medzinárodnú konferenciu „Štrukturálne fondy pre rozvoj rómskych komunít“ v dňoch 23. – 24. 5. 2006 v Bratislave.

Účasť je možná na základe pozvánky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, riadiaceho orgánu CSF.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na adrese sekretariátu [email protected]

Dokument na stiahnutie :  doc icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood