Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Mičovský navštívil zeleninárov na Žitnom Ostrove

14-08-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej repuliky Ján Mičovský prijal pozvanie predsedníčky Agrárnej komory Slovenska (AKS) Heleny Patasiovej na návštevu regiónu Dunajská Streda. Po prehliadke troch zeleninárskych prevádzok južného Slovenska sa zúčastnil odbornej debaty s členmi AKS.

Žitný Ostrov patrí dlhé roky medzi významné poľnohospodárske oblasti na Slovensku. Práve tu sa darí pestovateľom dosahovať každoročne kvalitnú produkciu nielen ovocia, ale  aj zeleniny. Množstvo poľnohospodárov sa tu zameriava na špecializovanú rastlinnú výrobu.

„Dnes som videl malé zázraky, videl som rodinné firmy, starých otcov aj vnúčatá, akú majú obrovskú chuť do práce v poľnohospodárstve. Táto krajina patrí šikovným ľudom, ktorí vedia a chcú. A ja urobím všetko preto, aby pôdohospodárstvo nepatrilo na okraj spoločnosti a nebolo považované za vedľajší rezort. Ľudia, ktorí majú zem za nechtami, nemôžu stáť vzadu, ale kraľovať, lebo ovládajú 90% územia a túto krajinu živia,“ uviedol Ján Mičovský, šéf agrorezortu.

Minister Ján Mičovský prijal pozvanie predsedníčky Agrárnej komisie Slovenska Heleny Patasiovej a spolu navštívili v piatok niekoľkých významných pestovateľov zeleniny v tomto regióne. Mičovský sa informoval na očakávanú úrodu, ale i súvisiace prebiehajúce poľnohospodárske práce na farmách v obciach Pataš, Ňárad a Kľúčovec. Poľnohospodári, ktorých navštívil sa zameriavajú najmä na koreňovú zeleninu, ako je napríklad petržlen, paštrnák, mrkva, zeler, ale aj na pestovanie lahôdkovej kukurice.

Oblasť Žitného Ostrova je známa aj najvyšším počtom slnečných dní na Slovensku, čo predstavuje pre poľnohospodárov jeden z kľúčových aspektov pri dosahovaní kvalitnej produkcie. Z celkovej výmery slovenskej ornej pôdy na ktorej sa pestuje zelenina, predstavuje okres Dunajská Streda podiel až 20%. Obrovské množstvo zeleniny z tohto regiónu putuje najmä na slovenský trh, čím miestni poľnohospodári významne prispievajú k národnej sebestačnosti.

Na odbornej diskusii s členmi AKS diskutoval o viacerých témach. Medzi najvýraznejšie patrí problematika finalizácie a umiestňovania produkcie na Slovensku, problematika závlahových systémov - ich nevyhnutná revitalizácia a investície do nových enviromentálnych riešení, zapojenie sa do podporných opatrení rezortu, ako aj prenájom pôdy poľnohospodárom.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood