Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri z 20.01.2012

20-01-2012

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri z 20.01.2012 sa týka len poľovných revírov, v ktorých nebola v poľovníckej sezóne 2011/2012 ulovená raticová zver (jeleň európsky – samec, jelenča; daniel škvrnitý – samec, danielča; muflón lesný – samec, muflónča) podľa mimoriadneho povolenia lovu povoleného príslušným obvodným lesným úradom do 15.01.2012.

Pre úplnosť uvádzame, že povolenie mimoriadneho lovu raticovej zveri (jeleň európsky – samec, jelenča; daniel škvrnitý – samec, danielča; muflón lesný – samec, muflónča)  vydané Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod č. 430/2012-720  zo dňa 17.01.2012 sa týka poľovných revírov, v ktorých bol schválený plán chovu a lovu raticovej zveri na poľovnícku sezónu 2011/2012.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood