Facebook Statistics

Aktuality

Minister Mičovský chce v Bratislave vybudovať veľký lesopark

27-04-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v piatok navštívil Mestské lesy v Bratislave a spolu s primátorom hlavného mesta Bratislava Matúšom Vallom hľadali riešenia pre podporu rekreačných funkcií lesov v okolí hlavného mesta Slovenskej republiky. S cieľom vytvorenia krásneho rekreačného miesta pre Bratislavčanov sa dohodli na vytvorení veľkého bratislavského lesoparku.

„Je mojím osobným presvedčením lesy neprispôsobovať obchodníkom, ani lesníkom, ani ochranárom a aktivistom, ale lesy prispôsobovať spoločnosti. Lesy na Slovensku nesmú byť bankou pre štát, ale poisťovňou pre zdravú krajinu,“ uviedol Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Minister Ján Mičovský sa s riaditeľom Mestských lesov Bratislava Matejom Dobšovičom, primátorom hlavného mesta Matúšom Vallom a ďalšími zástupcami bratislavských lesov, stretol za prítomnosti generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu a generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Michala Tomčíka. Cieľom spoločného stretnutia bolo riešenie podpory rekreačnej funkcie lesov v okolí Bratislavy.

Zdravé lesy poskytnú obyvateľom nielen krásne prostredie, protierózne opatrenia v kopcoch nad hlavným mestom, ale aj rekreačné zóny a prostredie psychohygieny, ktoré môžu byť vzácnosťou a pýchou hlavného mesta.

V lesoch v okolí hlavného mesta vyhľadáva miesto oddychu približne pol milióna ľudí. „Chceme dosiahnuť zmenu pohľadu na lesníkov a funkciu lesov, aby si spoločnosť začala vážiť a oceňovať ich prácu. Uprednostníme kvalitu životného prostredia pred kubíkmi vyťaženého dreva,“ uviedol Mičovský, šéf agrorezortu. 

Agrorezort tak chce nadviazať s Mestskými lesmi Bratislava intenzívnu spoluprácu a byť príkladom pre ostatné oblasti na Slovensku. Spoločne sa tak zrodila myšlienka vybudovania veľkého lesoparku v Bratislave. V zmysle vypracovanej štúdie Technickej univerzity vo Zvolene sa upravia zásahy do lesného prostredia. „Ťažbu prispôsobíme v prospech rekreačných funkcií lesa. Citlivým a individuálnym prístupom zabezpečíme stabilitu, vyhovujúci zdravotný stav a funkčnosť bratislavských lesov,“ informoval Matej Vigoda, generálny riaditeľ Lesov SR.

Výsledkom piatkového rokovania medzi agrorezortom a hlavným mestom bude memorandum o vybudovaní „Veľkého lesoparku“, ktoré by malo uzrieť svetlo sveta približne o mesiac. MPRV SR a štátny podnik Lesy SR tak zainvestujú do životného prostredia a zdravia Bratislavčanov.