Facebook Statistics

Aktuality

Minister Mičovský mimoriadne na mieste prírodnej katastrofy

18-05-2021

Obec Rudno nad Hronom v Žarnovickom okrese zasiahla v pondelok po dlhotrvajúcich dažďoch a po pretrhnutí vodozádržnej hrádze povodeň. Tragédia spôsobila rozsiahle materiálne škody na majetkoch a vyžiadala si jeden ľudský život. Zasiahnuté miesta dnes navštívil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom, ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom, ako aj so zástupcom náčelníka Generálneho štábu OS SR genpor. Ľubomírom Svobodom. Práve táto udalosť upozornila na nevyhnutnosť lesníctva pri predchádzaní živelných katastrof v budúcnosti.

Podmyté a prevalené cesty, vyliate potoky, zničené lávky a mosty, rozsiahle škody na obecnom, ako aj súkromnom majetku. Voda v pondelok v obci Rudno nad Hranom brala všetko, čo je prišlo do cesty. Desivú skazu po sebe zanechal tento živel po tom, ako sa neďaleko pretrhla vodná nádrž. Zasiahnuté miesta si osobne prišiel pozrieť v utorok od skorého rána aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, ktorý pre uvedené okolnosti mimoriadne zrušil svoj pracovný program.

„Známa lesnícka múdrosť hovorí – povodniam sa dá zabrániť jedine na horných tokoch. Toto je jedna z dôležitých lesníckych disciplín. Krajine sa musíme v tejto oblasti nevyhnutne venovať. Práve tieto udalosti to len potvrdzujú a zvýrazňujú túto dôležitosť," vyhlásil na miestach ničivej tragédie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. Šéf slovenského agrorezortu chce poukázaním na tieto udalosti otvoriť dialóg pri hľadaní riešení krajinotvorných prvkov, ktorými sa dá podobným katastrofám predchádzať. Zvlášť významným prínosom v tejto oblasti môžu byť rozsiahle skúsenosti našich lesníkov a ich činnosti.

Spolu s ministrom bol na obhliadke v Rudne nad Hronom aj generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík. „Opäť sme svedkami, keď prírodný živel spojil politikov, samosprávy. Je na čase sa zamyslieť, že investície do krajiny a najmä starostlivosť o vodozádržné objekty v lesoch sú viac ako nevyhnutné. Sú totiž významne rozhodujúcim faktorom pri predchádzaní takýchto situácií," uviedol Michal Tomčík, ktorý vyzdvihol dôležitosť lesníctva a práce lesníkov pri ochrane krajine.

Minister Mičovský spolu s generálny riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Tomčíkom skontrolovali stav a hospodárenie lesov, ktorý bol v tomto prípade vyhovujúci.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood