Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Mičovský: Slovenskí vinohradníci a vinári si zaslúžia lepšie podmienky

26-11-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) vníma veľmi pozorne situáciu, v ktorej sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 ocitli v roku 2020 aj slovenskí vinohradníci a vinári. Preto sa dnes minister Ján Mičovský stretol s vedením Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska vo vinohradoch v Doľanoch, aby spolu hovorili o riešeniach aktuálnych problémov v tejto oblasti. K zlepšeniu situácie do budúcnosti má pomôcť aj nová legislatíva, ktorá sa aktuálne pripravuje.

Pandémia ochorenia COVID-2019 zasiahla tento rok aj slovenských vinohradníkov a vinárov. O riešení aktuálnych problémov, ako aj vývoja tohto významného odvetvia poľnohospodárskej výroby na Slovensku, dnes na tlačovej konferencii informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský spolu so zástupcami Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

„Vinohradníctvo patrí medzi významné tradičné odvetvia na Slovensku. Cieľ, ktorý máme všetci, je jasný, a tým je zlepšenie podmienok v slovenskom vinohradníctve a vinárstve. Veríme, že tento cieľ sa podarí naplniť aj novým zákonom, ktorý sa momentálne pripravuje,“ uviedol minister Ján Mičovský. Zákon sa tvorí za aktívnej účasti odborníkov MPRV SR, vrátane zástupcov profesijných organizácií, kontrolných orgánov, ale aj akademickej obce.

Generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Martin Nevolný na stretnutí uviedol, že nová legislatíva bude reflektovať najnovšie trendy  vinohradníctva a vinárstva, ako aj aktuálne zmeny v legislatíve EÚ. „Moderný zákon bude zohľadňovať všetky kategórie vinohradníkov a vinárov, od malých až po najväčších, tak aby sa žiadny z nich necítil opomenutý,“ povedal Martin Nevolný.

V momentálnej situácii sa javí ako najväčší problém podpora vinárov a vinohradníkov v súvislosti s pandémiou COVID – 19, ktorá má dosah najmä na malých a stredných vinárov. MPRV SR preto realizovalo viacero výziev na podporu tohto sektora. Vinohradníci a vinári mohli koncom leta v rámci výnimočnej dočasnej podpory požiadať o nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške až do 50 tisíc EUR. „Okrem toho sa musíme zamyslieť nad štátnou pomocou tak, aby sme dosiahli úroveň výšky pomoci v okolitých štátoch,“ dodal Nevolný.

Ďalšou formou pomoci pre vinohradníkov je výzva na podporu investície do poľnohospodárskych podnikov, ktorá je otvorená do marca 2021. Viac informácií: https://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-srv-a-zv

Slovenskí vinohradníci upozornili na stretnutí aj na problém s terasami vo vinohradoch, ktoré majú mimoriadnu schopnosť zabrániť erózii pôdy a zároveň významnú vodozádržnú funkciu v súvislosti s klimatickými zmenami. Avšak dotácie na takéto vinohrady môžu žiadať iba vinohradníci a vinári, ktorí pestujú vinič na terase väčšej ako 0,3 ha, čo podmieňuje legislatíva EÚ. Riešením by mali byť pozemkové úpravy, ako aj zahrnutie vinohradníckych terás do Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na najbližšie obdobie a úprava metodiky PPA pri výpočte nárokov priamych platieb.

„Dnešné stretnutie vnímame ako začiatok novej etapy vzťahov medzi ministerstvom a vinohradníkmi aj vinármi. Tento dialóg bude dôležitý pri tvorbe novej legislatíve, na ktorej sa chceme aktívne podieľať,“ uviedol Vladimír Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

Na Slovensku máme 6 vinohradníckych oblastí. Do zahraničia sa exportuje 50 tisíc hektolitrov domácej produkcie. Významnými oblasťami, kde sa slovenské víno vyváža sú krajiny v Ázii, najmä Japonsko a Čína. „Je to preto, že naše kvalitné produkty vedia zhodnotiť a zaplatiť. Naše susedné krajiny, ako Rakúsko a Česká republika si veľmi dobre strážia svoj trh pre tamojších producentov vína,“ povedala Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. „Hoci práve do Čiech v minulosti išlo až 90 percent slovenského exportu,“ dodala Kaňuchová Pátková.

Na území Slovenskej republiky je v súčasnosti vyše 15 tisíc hektárov vysadených vinohradov. V porovnaní s našimi susedmi sme najbližšie k Českej republike, ktorá má 18 tisíc hektárov, Rakúsko má vyše 46 tisíc hektárov a Maďarsko 62 tisíc hektárov vysadených vinohradov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood