Facebook Statistics

Aktuality

Minister Mičovský víta postupy nového vedenia v štátnom podniku LESY SR

29-07-2020

Nové vedenie štátneho podniku LESY Slovenskej republiky (LESY SR) v týchto dňoch vypovedalo rámcové zmluvy, ktoré boli uzatvorené bývalým manažmentom na úrovni generálneho riaditeľstva. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Ján Mičovský víta všetky kroky, ktoré prispejú k efektívnemu a transparentnému obchodovaniu v tomto podniku do budúcnosti. Agrorezort pripraví nové zásady obchodnej politiky s drevnou hmotou.

Platnosť vypovedaných rámcových zmlúv, ktoré vznikli ešte za bývalého vedenia, sa skončí po uplynutí výpovedných dôb, ktoré sa v individuálnych prípadoch líšia. Spravidla ide o obdobie 6  alebo 12 mesiacov, počas ktorých príde k nastaveniu nových obchodných pravidiel. 

„Sú dôvodné pochybnosti, akým kľúčom boli zmluvy v minulom období uzatvárané a akým spôsobom boli vyberaní, či uprednostňovaní obchodní partneri. V priebehu trvania zmluvných vzťahov pribúdali rôzne dodatky a tiež ďalšie zmluvy, ktoré nereflektovali reálne ťažbové možnosti podniku," uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda. Zároveň spresnil, v čom kontrakty nezohľadňovali meniaci sa stav objemu vyťaženého dreva. „Oproti roku 2019 je plánovaná výška ťažby nižšia o 600.000 kubíkov dreva, čo logicky predstavuje ohrozenie plnenia z našej strany. Preto sme sa rozhodli pre toto plošné riešenie. V zmysle plnenia programového vyhlásenia vlády preto prizývam všetkých odberateľov a spracovateľov dreva k novému, transparentnému a korektnému obchodu," dodal Vigoda.

Šéf agrorezortu na brífingu ocenil kroky nového vedenia štátneho podniku. Podľa jeho slov povedú k efektívnym, účinným a najmä transparentným procesom pri obchodovaní s drevnou hmotou. „Potrebujeme jasný pohľad na fungovanie obchodnej politiky štátneho podniku a zastavenie plnenia všetkých pre podnik toxických obchodných vzťahov," uviedol minister Ján Mičovský.

Celkovo ide o  119 zmlúv, podľa ktorých bol predpokladaný objem dodávok dreva na úrovni približne 3 mil. m³. Aktuálne v platnosti ostal jeden kontrakt so spoločnosťou SLOVWOOD. Rámcová zmluva bola uzatvorená ešte v roku 2013. V januári tohto roka k nej bol podpísaný dodatok, ktorý predlžuje jej platnosť do konca roka 2025 bez možnosti jednostranného vypovedania. Vedenie štátneho podniku LESY SR, ako aj MPRV SR, hľadá vhodné riešenie tohto zmluvného vzťahu.

Rezort MPRV SR plánuje prostredníctvom legislatívnych rámcov nastaviť podmienky pre ťažbu, transparentný obchod a tiež účinnú kontrolu trhu s drevom. „Chcem zdôrazniť, že lesné hospodárstvo je v súčasnosti silne závislé na predaji drevnej hmoty. Viac ako  80 % celkových príjmov tvoria tržby z predaja dreva. Štátne lesy sú prírodným bohatstvom a drevo z nich cennou komoditou, ktorou nesmieme mrhať. Je preto povinnosťou rezortu MPRV SR nastaviť mechanizmy a kontroly tak, aby nedochádzalo k drancovaniu krajiny, zneužívaniu majetku štátu a znevažovaniu prírodných hodnôt," zdôraznil generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood