Facebook Statistics

Aktuality

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa stretol s občianskymi združeniami zachraňujúcimi hrady

29-06-2020

Hrad Hrušov, 27. júna 2020 – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský počas víkendu navštívil zrúcaninu hradu Hrušov pri Topoľčiankach. Cieľom bolo dohodnúť sa so zástupcami OZ Leustach (Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja), ktorí už viac ako 15 rokov opravujú hrad Hrušov, ale aj ostatnými predstaviteľmi slovenských hradov a OZ Zachráňme hrady. Problémom sú pozemky štátneho podniku Lesy SR, na ktorých hrady stoja.

Na pôde MPRV SR sa od novembra 2019 konajú pracovné stretnutia zástupcov Ministerstva kultúry, Lesov SR, Pamiatkového úradu, OZ Zachráňme hrady a MPRV. Cieľom je vyriešiť problematiku vlastníctva pozemkov ležiacich pod národnými kultúrnymi pamiatkami – ruinami hradov v správe Lesov SR. Občianski aktivisti, ktorí zachraňujú hrady, žiadajú, aby pozemky prešli pod obce alebo občianske združenia zachraňujúce pamiatky.

„Pracovná skupina pripravuje návrh, ako čo najjednoduchšie a najtransparentnejšie upraviť legislatívu. Tá by umožnila vysporiadanie pozemkov, ktoré sú problematické alebo sú v správe Lesov SR. OZ alebo obce by potom mohli na nich pracovať a získavať aj väčšie financie z podpory EÚ,“ vysvetlilRatibor Mazúr, predseda OZ Zachráňme hrady.

O dotácie z EÚ sa môžu uchádzať len vlastníci pozemkov alebo stavieb. A to OZ nie sú. Problémom sú na niektorých hradoch aj vysoké nájmy a dane z nehnuteľností. Minister Ján Mičovský si vypočul všetky problémy nielen hradu Hrušov, ale aj Zborov, Šariš, Vinné a Revište.

„Milujem históriu, mám veľmi dobrý vzťah k slovenským hradom. A preto chcem poďakovať za obetavú prácu týmto úžasným ľuďom, ktorí sa už viac ako 20 rokov starajú o slovenské hrady. Prvým krokom riešenia týchto problémov bude jasné zadanie vytvoriť geometrické plány pozemkov, na ktorých hrady stoja. A tiež vytýčiť okolitý areál, ktorý OZ používajú na stavebné a sanačné práce,“ predstavil J. Mičovský riešenie.

Ďalším krokom bude zjednotenie postupu úradov geodézie, kartografie a katastra SR. Tiež treba nájsť spôsob, ako sa pozemky pod hradmi predajú alebo prenajmú čo najvýhodnejšie pre OZ alebo obce. V zmluvách bude zakotvený napr. zákaz predaja tretím osobám, inak prejde pozemok späť do vlastníctva štátu.

Mnoho hradných kopcov sa nachádza vo vysokých stupňoch ochrany prírody. Preto bude potrebná aj dohoda s Ministerstvom životného prostredia, aby dané OZ mohli vykonávať svoju činnosť v okolí hradu a zároveň boli ochrancami prírody. 

Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny by malo byť v priebehu dvoch týždňov.  


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood