Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan (nominant ĽS-HZDS) rokoval o budúcnosti odborného vzdelávania na SOŠ rybárskej v Mošovciach

07-05-2010

Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan (nominant ĽS-HZDS) sa vo štvrtok 6. mája 2010 stretol s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom. Rokovali obudúcnosti odborného vzdelávania a prípravy absolventov pre prax v rybárstve na Strednej odbornej škole (SOŠ) rybárskej v Mošovciach

Škola, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku, má kapacitu 200 miest. V školskom roku 2009/2010 je počtom 43 študentov obsadená na 21,5%, čím je ďaleko za ostatnými strednými školami nielen v regióne Turiec, ale aj v celom kraji. „Rybárstvo je s Turcom spojené historicky a my sa snažíme nájsť čo najlepšiu alternatívu, ako ho zachrániť. Musíme spoločne vytvoriť také povedomie a študijné podmienky, aby rodičia a žiaci o tento odbor prejavovali opätovný záujem,“ povedal na úvod stretnutia predseda ŽSK.

Minister pôdohospodárstva vidí stabilizačné možnosti školy v spolupráci s rybárskym združením, ktoré má na Slovensku silnú základňu. Zároveň V. Chovan vyjadril ochotu pomôcť tejto, na Slovensku jedinečnej škole, aby mohla aj naďalej vychovával mladých rybárov. „Už v minulosti sme riešili výšku normatívu na žiaka pre poľnohospodárske školy. Tejto otázke sa budeme venovať a zmenu presadzovať aj pre rybársku školu,“ uviedol minister. Budúcnosť školy si vie predseda ŽSK predstaviť v zriadení Centra odborného vzdelávania a poradenstva v rybárstve, ktoré by fungovalo ako odborná škola pre mládež, a zároveň ako školiaci a poradenský orgán pre rybárov v praxi. Škola má totiž vlastné rybné hospodárstvo a moderne vybavenú spracovňu sladkovodných rýb, ktorej hlavný výrobok - ppstruh pitvaný, zmrazený získal oprávnenie používať značku kvality (udeľuje ju Ministerstvo pôdohospodárstva SR). Prítomní sa zhodli na vytvorení pracovného tímu zloženého zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, Žilinského samosprávneho kraja, SOŠ rybárskej v Mošovciach a Slovenského rybárskeho zväzu, pričom jeho prvé stretnutie naplánovali na druhú polovicu mája.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood