Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Samuel Vlčan mapoval situáciu na ukrajinskej hranici spolu so zástupcami Svetového potravinového programu pri OSN

15-03-2022

Minister Samuel Vlčan spolu so zástupcami Svetového potravinového programu (WFP) boli zmapovať humanitárnu situáciu na hraničnom priechode v Ubli. Aktuálne obecné úrady v spolupráci s dobrovoľníkmi situáciu zvládajú, Svetový potravinový program však pripravuje logistické centrá pomoci, odkiaľ sa budú voziť potraviny na Ukrajinu. Už v súčasnosti tam potrebujú pomoc s potravinami a ďalším materiálom zhruba tri milióny ľudí a toto číslo sa bude zvyšovať, ak sa vojna bude predlžovať a humanitárna situácia v obliehaných oblastiach sa bude zhoršovať. Rovnako je potrebné pripraviť podporu obciam na našej východnej hranici, aby nápor utečencov zvládli. ,,Oceňujem enormnú snahu starostky Uble Nadeždy Sirkovej, ďalších samospráv na hranici s Ukrajinou a Okresného úradu v Sobranciach. Ďakujem aj dobrovoľníkom, ktorí tu pracujú 24 hodín denne už takmer tri týždne. Uvedomujeme si však, že ich v tom nemôžeme nechať samých. Preto sme tu dnes spolu so Svetovým potravinovým programom, aby sme naplánovali, kde presne majú byť logistické centrá, koľko a aké potraviny sa tam budú zhromažďovať. Zároveň musíme myslieť aj na to, aby napĺňanie logistických centier potravinami neovplyvnilo zásobovanie našich obchodov,“ spresnil minister Samuel Vlčan.

S obcou Ubľa úzko spolupracuje Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. (LPM Ulič). V Ubli si ľudia po príchode na Slovensko potrebujú oddýchnuť a posilniť sa pred ďalšou cestou do bezpečia. LPM Ulič dodáva obci materiál na kúrenie, či potraviny a hygienické potreby, ktoré sú v jeho skladoch. Cez sklady v Uliči už prešlo 50 ton potravín a hygienického materiálu, ktoré odviezli kamióny na Ukrajinu. Potraviny a ďalšie veci, ktoré chýbajú vo vojnou postihnutých oblastiach, zozbierali súkromné osoby a obchodné reťazce. Okrem skladových priestorov poskytol LPM Ulič 40 ton štiepky na vykurovanie priestorov v prihraničných obciach, kde sa zhromažďujú vojnoví utečenci.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood