Facebook Statistics

Aktuality

Minister Samuel Vlčan podporuje spájanie samospráv s cieľom zmysluplne čerpať európske peniaze

08-09-2021

Rozvoj vidieka je oblasť, v ktorej vidí šéf rezortu rozvoja vidieka Samuel Vlčan veľké rezervy. Zlepšiť čerpanie eurofondov na projekty v obciach by mohlo aj ich zmysluplné spájanie pri predkladaní žiadostí. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) je pripravené na konštruktívny dialóg so zástupcami samospráv pri hľadaní efektívnych riešení pre slovenský vidiek.

Na 31. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) poukázal minister Samuel Vlčan na kauzy z minulosti, keď sa peniaze určené na rozvoj vidieka nedostali v podobe zrealizovaných projektov k jeho obyvateľom, ale ich ukoristili jednotlivci aj organizované skupiny.

Podľa slov ministra je potrebné odhaliť, vyšetriť a potrestať všetky prípady neoprávneného čerpania peňazí z minulosti. Musíme sa však pozerať aj do budúcnosti a zmenšiť dlh, ktorý sa za 30 rokov naprieč všetkými vládami na našom vidieku vytvoril: ,,Štátna ani európska pokladnica nie je bezodná. A preto je dôležité, aby peniaze boli využívané tak, aby z nich mal prospech čo najväčší počet občanov. Z tohto dôvodu podporujem zmysluplné spájanie sa obcí a miest, miestnych alebo sektorových podnikateľov pri tvorbe spoločných projektov, ktoré budú prospešné pre väčšie komunity,“ uviedol minister Vlčan.

Dobrým základom je práve ZMOS, ktorý je najväčším združením samospráv, a to ho robí silným partnerom ministerstva pri rokovaniach. Jedným z problémov, ktorý aktuálne spolu MPRV SR a ZMOS riešia je čerpanie peňazí na projekty tzv. miestnych akčných skupín (MAS). Po dlhom období, keď MAS - ky nemohli čerpať peniaze na svoje rozvojové projekty, sa koncom augusta PPA podarilo rozbehnúť ich schvaľovanie. Cieľom rezortu je, aby boli podporené dobré projekty a eurofondy určené na tento účel nemuselo Slovensko na konci programového obdobia vrátiť. 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood