Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Vlčan: Deti o dotované mlieko nesmú prísť

16-02-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) včera reagovalo na vzniknutú situáciu okolo oznamu, že časť školákov nedostane školské mlieko. Situáciu zanalyzovalo a konštatuje oneskorenú identifikáciu problému dodávateľom dotovaného mlieka, ktorým je spoločnosť RAJO.

Spoločnosť RAJO včera školám oznámila, že vyčerpala prostriedky určené na Školský program mlieko po piatich mesiacoch a do vyriešenia situácie pozastavuje dodávky dotovaného mlieka pre školákov. Ide o takmer 218 000 detí, čo je 44 % zo všetkých zapojených školákov.

MPRV SR víta zvýšený záujem detí o mlieko. Na strane druhej musí konštatovať, že spoločnosť RAJO tento záujem podcenila a nekomunikovala ho včas ani smerom k ministerstvu. RAJO je najväčším školským dodávateľom, pričom ostatní oprávnení dodávatelia spolu pokrývajú takmer 56 % detí zapojených do programu.

„V rezorte sme našli ďalšie zdroje a situáciu vyriešili. Nechcem, aby 218 tisíc detí zostalo bez mliečnej desiaty. Mrzí ma, že sme sa o situácii dozvedeli v ten istý deň ako školy, mohli sme ju vyriešiť bez frustrácie verejnosti. Mrzí ma, že sa v tomto prípade vazalom stali deti. Chcem upokojiť školákov a ich rodičov a verejne sľubujem, že o svoje mlieko deti neprídu. Odmietam aj politizáciu celého problému, pretože náš rezort ani vláda nenesú za túto situáciu zodpovednosť“, uvádza minister Samuel Vlčan.

Takmer 100 %-né navýšenie pôvodnej alokácie na program školské mlieko bude celoplošné a dotkne sa aj ostatných dodávateľov v tomto programe.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood