Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Vlčan navštívil mliekareň vo Zvolene

02-05-2022

V rámci svojich výjazdov do potravinárskych podnikov navštívil minister Samuel Vlčan Zvolenskú mliekareň, s. r. o Minister sa priamo na mieste oboznámil s aktuálnou situáciou v sektore spracovania mlieka, informoval sa o aktuálnych problémoch mliekarne a zároveň poskytol vedeniu spoločnosti svoj pohľad a plány na pomoc spracovateľom mlieka.

Tak, ako všetky potravinárske podniky, aj mliekareň vo Zvolene trápi extrémny nárast výrobných vstupov. Ceny energií spôsobili medziročné zvýšenie ceny mlieka o takmer 20 %, ani to však nedosahuje nárast výrobných vstupov. Pre agrorezort predstavuje tzv. mliečna vertikála, teda reťazec od producentov, prvospracovateľov mlieka, až po producentov mliečnych výrobkov, jednu z najväčších priorít v horizonte do roku 2035.

,,Naša strategická Vízia moderného pôdohospodárstva identifikuje mliečnu vertikálu ako perspektívne a strategicky významné odvetvie. Tomu sme prispôsobil nastavenie podpory v budúcom programovom období, ale v aktuálnej situácii vysokej inflácie a vojnového konfliktu na Ukrajine potrebujú naši mliekari a všetci potravinári mimoriadnu pomoc. O prvý balík 8 miliónov EUR už môžu žiadať formou vyplnenia dotazníka a plánujeme notifikovanú schému štátnej pomoci na kompenzáciu nákladov na energie,“ priblížil minister Samuel Vlčan.

Okrem toho sa v uplynulých dňoch uzatvorila eurofondová výzva pre potravinárov v hodnote 170 miliónov EUR, do ktorej sa prihlásilo 625 projektov. Tieto peniaze pomôžu potravinárom modernizovať ich prevádzky. 

Prezident Slovenského mliekarenského zväzu Marián Šolty potvrdil, že najväčším aktuálnym problémom mliekarov sú enormné ceny vstupov: ,,Chcel by som upozorniť, že súčasťou vertikály sú aj naši spotrebitelia, preto za výrobcov a spracovateľov mlieka apelujem na vládu, aby pomohla a podporila našich spotrebiteľov, aby si mohli kupovať kvalitné slovenské mliečne produkty.“

Zvolenská mliekareň, s. r. o. patrí medzi etablované spoločnosti v sektore spracovania mlieka a mliečnych výrobkov, počas svoje existencie niekoľkokrát menila majiteľov, od roku 2018 je späť v čisto slovenských rukách.

Záznam tlačovej konferencie je zverejnený tu: https://fb.watch/cLm7UtQDgs/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood