Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Vlčan počas Rady ministrov AGRIFISH v Luxemburgu informoval o napĺňaní akčného plánu PPA

13-10-2021

Začiatkom tohto týždňa sa uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ v Luxemburgu. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan informoval o krokoch rezortu v rámci prípravy národného strategického plánu, na základe ktorého budú vyplácané prostriedky poľnohospodárom od roku 2023. Komisiu vyzval na schvaľovanie strategických plánov na základe objektívnych kritérií, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými krajinami. Aj napriek náročnosti procesu, krátkosti termínu a chýbajúcim finálnym pravidlám ministri deklarovali snahu predložiť strategické plány do 1. 1. 2022.

Počas diskusie minister Vlčan spolu s ďalšími kolegami vyzval Komisiu upraviť označovanie pôvodu medu tak, aby spotrebitelia vedeli, z ktorej krajiny ich med pochádza. 21 ministrov vrátane Slovenska poukázalo na kritickú situáciu v sektore bravčového mäsa, spôsobenej africkým morom ošípaných, vysokých cien krmív a stúpajúcich cien energií. Komisia síce uznala problémy v sektore, kroky na úrovni EÚ však zatiaľ neplánuje.

Diskusia sa viedla aj o stratégii EÚ pre lesy, ktorú prijala Komisia v júli 2021. Viacero krajín vrátane Slovenska sa vyjadrilo kriticky k jej nastaveniu, obávajú sa tiež duplicity systémov na monitorovanie a zber dát o lesoch a apelovali na rešpektovanie národných kompetencií členských štátov. Ministri diskutovali i o príspevku poľnohospodárstva a lesníctva k prechodu na uhlíkovú neutralitu, pričom zdôraznili najmä to, aby sa neohrozila produktivita a konkurencieschopnosť sektorov.

Počas dvojdňového zasadnutia sa minister Samuel Vlčan stretol s komisárom pre poľnohospodárstvo EÚ Januszom Wojciechowskim na tému akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry a informoval ho o dosiahnutom pokroku pri plnení akčného plánu pre udelenie plnej akreditácie PPA. 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood