Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky začína verejné ex post konzultácie

23-11-2022

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je gestorom reformy ex post hodnotenia regulácií, do ktorej sú zapojené všetky ministerstvá. Cieľom ex post hodnotenia je posúdiť, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký prínos a náklady predstavujú pre podnikateľskú sféru.

Podnikatelia a ich zastupiteľské organizácie môžu teraz prostredníctvom verejných ex post konzultácií vyjadriť svoje skúsenosti s konkrétnymi reguláciami v praxi.

Rezort pôdohospodárstva začína dnešným dňom, t.j. 23. novembra 2022 verejné ex post konzultácie v súvislosti s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín v znení vyhlášky č. 81/2018 Z. z., ktoré budú trvať do 23. decembra 2022.

Spôsob zapojenia podnikateľských subjektov do ex post konzultácií je kontaktovanie zodpovednej osoby uvedenej v oznámení o začatí verejných ex post konzultácií ku konkrétnej regulácii.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)