Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministri Vlčan a Budaj vyzývajú k zodpovednejšej ochrane pôdy

11-11-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan a minister životného prostredia Ján Budaj adresovali výzvu popredným predstaviteľom Európskej únie (EÚ). Dôvodom je zabrániť degradácii a úbytku pôdy a tiež nastaviť jasné pravidlá ochrany pôdy na celoeurópskej úrovni. Vďaka úsiliu slovenských ministrov sú pod výzvou podpísaní aj ďalší 12-ti európski ministri zodpovední za ochranu životného prostredia, lesov a pôdy. V čase klimatickej krízy zohráva pôda dôležitú úlohu – zadržiava vodu v prírodnom prostredí a je najväčšou suchozemskou zásobárňou uhlíka.

Iniciatíva ministrov je adresovaná výkonnému podpredsedovi Európskej komisie (EK) Fransovi Timmermansovi, komisárovi EÚ pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi a komisárovi EÚ pre poľnohospodárstvo Januszovi Wojciechowskemu.

Európska únia má rôznorodú pôdu, a preto je dôležité strategicky a cielene bojovať proti všetkým typom degradácie, či už ide o degradáciu pôdy v dôsledku nízkych zrážok a klesajúcich zásob podzemných vôd, ale tiež vodnú eróziu, zasolenie, masový pohyb, či pokles úrodnosti. Ministri upozorňujú, aby sa pripravovaná Stratégia EÚ pre pôdu do roku 2030 prioritne zamerala nielen na ochranu a hospodárenie pôdy, ale aj na aktívne a udržateľné obhospodarovanie pôdy. 

,,Klimatická kríza nepozná hranice a ohrozuje aj našu pôdu. V južnej Európe už vedia, čo to znamená, keď sa úrodná pôda v dôsledku erózie a globálneho otepľovania premení na púšť. Preto musíme okamžite pristúpiť k účinným opatreniam vedúcim k ochrane a udržateľnému obhospodarovaniu lesnej aj poľnohospodárskej pôdy,“ uviedol iniciátor výzvy minister pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Ministri sa vo výzve zhodujú, že aktívne zapojenie poľnohospodárov, lesníkov a nových foriem hospodárenia s dažďovou vodou v mestských aj vidieckych oblastiach, zohrávajú kľúčovú úlohu v znižovaní rizík, ktoré súvisia so zosuvmi pôdy, povodňami či suchom.

„Obyčajná pôda pod našimi nohami je v skutočnosti naším pokladom. Závisí od nej naša potrava, budúcnosť a je našou povinnosťou chrániť ju, podobne ako prírodné dedičstvo ukryté v národných parkoch,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Európska environmentálna agentúra vo svojej správe o stave a výhľade na rok 2020 uviedla, že chýbajúca legislatíva o pôde prispieva k degradácii pôdy v Európe. Misijná rada pre zdravie pôdy a potraviny odhadla, že náklady na nečinnosť v oblasti degradácie pôdy presahujú 50 mld. eur ročne.

Ministri podpísaní pod výzvou požadujú nový legislatívny návrh na ochranu pôdy, ktorý bude v súlade s ochranou vody, ovzduším, biodiverzitou a tiež so Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ a Európskou zelenou dohodou.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood