Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

MPRV SR: Personálne zmeny v agrosektore

21-11-2023

Nové vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) urobilo viacero zmien vo vedení podnikov agrorezortu.

Personálne zmeny sa dotkli štyroch štátnych podnikov a jednej príspevkovej organizácie. Povereným riaditeľom Hydromeliorácie, š.p. sa stal Mgr. Juraj Šustek, Lesy Slovenskej republiky š.p. dočasne povedie Ing. Ivan Danček a povereným riaditeľom Závodiska š.p. je Ing. Vladimír Šak. 

Od 22. 11. 2023  bude poverenou riaditeľkou š. p. Plemenárske služby Slovenskej republiky Ing. Marta Dianová. Príspevkovú organizáciu Národné lesnícke centrum zatiaľ povedie Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

„Všetky uvedené personálne zmeny majú za cieľ zefektívniť prácu podnikov a organizácií v gescii ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a tiež vytvoriť priestor pre zabezpečenie kvalitatívneho rozvoja dotknutých inštitúcií,“ uviedol hovorca MPRV SR Andrej Wallner a dodal: „Ide o personálne zmeny, resp. poverenia dočasného charakteru, až do uskutočnenia riadnych výberových konaní, ktoré budú v súlade so zákonom vyhlásené a zverejnené na webovom sídle agrorezortu.“


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood