Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Múzeum vo Sv. Antone: Viac návštevníkov, atraktívnejšie podujatia

29-05-2017

Desaťtisíce návštevníkov a množstvo atraktívnych podujatí od poľovníctva, cez lesníctvo až po umenie, medzi inými Dni Sv. huberta, ale aj unikátna výstava Tajomné grafiky. Taká je bilancia Múzea vo Svätom Antone za rok 2016.

„Múzeum a jeho podujatia navštívilo v roku 2016 približne 48 tisíc návštevníkov, čo je opätovne viac ako v predchádzajúcom roku,“ zhodnotil uplynulý rok Marian Číž, riaditeľ múzea. „Všetky plánované výstavy, podujatia i ciele stanovené zriaďovateľom boli splnené a múzeum realizovalo aj mnoho aktivít nad rámec plánovaných“. Medzi zaujímavé aktivity  múzea v roku 2016 môžeme zaradiť účasť na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave, módnu prehliadku svadobných šiat na Valentína, chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí spojenú s ochutnávkou diviny, nočné prehliadky kaštieľa s divadelnými  scénkami, prírodovednú súťaž „Čo šepká les“, Detské dni sv. Huberta, letné divadelné predstavenia „Paradájz Píkčr“ na nádvorí kaštieľa, koncerty v barokovej kaplnke v rámci hudobných festivalov „Schemnitiensis“ a „Festival peknej hudby“, akciu „Hráme Coburgovi i vám“, podujatia k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Svätý Anton, výstavu Najkrajšia dovolenková fotografia a podujatie pre deti „Vianoce pre zvieratká“ v kaštieľskom parku. Veľký úspech mala sezónna výstava VTÁKY, na ktorej si návštevníci mohli pozrieť výtvarné práce, fotografie, preparáty, známky, odznaky, či mince, všetko s témou vtáctva. V dňoch 3. a 4. septembra 2016 sa konal už 26. ročník celoslovenských poľovníckych slávností DNÍ SV. HUBERTA. Ide o najvýznamnejšie podujatie múzea s účasťou takmer 9 tisíc návštevníkov s množstvom sprievodných podujatí. V rámci Hubertovskej kvapky krvi darovalo túto vzácnu tekutinu 39 dobrých ľudí. Za doterajších 7 ročníkov to bolo už 255 darcov.

Aktivity múzea v roku 2016 obohatila výstava TAJOMNÉ GRAFIKY – kópie vedút 30 európskych veľkomiest z rokov 1719- 1765 (napr. Londýn, Brusel, Madrid, Lisabon, Varšava, Benátky, Bratislava... z mimoeurópskych napr. Jeruzalem). Múzeum sa tiež zapojilo do prípravy  výstavy a reprezentácie Slovenska na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli. Pripravilo výstavu, ktorá prezentovala rozumné a udržateľné hospodárenie na vidieku, so zachovaním historických a kultúrnych hodnôt pod názvom „Udržateľné poľovníctvo ako nástroj odborných aktivít v prospech zachovania prírody“.

Múzeum vo Svätom Antone je príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Múzeum cieľavedome a systematicky zhromažďuje zbierkové predmety, odborne spracováva umelecko-historický a poľovnícky zbierkový fond múzea, zbierkové predmety sprístupňuje verejnosti formou stálych expozícií, dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav.

Viac informácií nájdete tu: www.msa.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood