Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

MVRR APRR hľadá externých hodnotiteľov na posudzovanie projektových návrhov PHARE CBC SR-PL 2003, Grantová schéma infraštruktúry súvisiacej s podnikaním (BRIGS) – ZMENA TERMÍNU PREDLOŽENIA ŽIADOSTÍ

19-04-2005
MVRR APRR hľadá externých hodnotiteľov na posudzovanie projektových návrhov PHARE CBC SR-PL 2003, Grantová schéma infraštruktúry súvisiacej s podnikaním (BRIGS) – ZMENA TERMÍNU PREDLOŽENIA ŽIADOSTÍ

Dokument na stiahnutie :  doc icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood