Facebook Statistics

Aktuality

MVRR APRR hľadá externých hodnotiteľov na posudzovanie projektových návrhov PHARE CBC SR-PL 2003, Grantová schéma infraštruktúry súvisiacej s podnikaním (BRIGS) – ZMENA TERMÍNU PREDLOŽENIA ŽIADOSTÍ

19-04-2005
MVRR APRR hľadá externých hodnotiteľov na posudzovanie projektových návrhov PHARE CBC SR-PL 2003, Grantová schéma infraštruktúry súvisiacej s podnikaním (BRIGS) – ZMENA TERMÍNU PREDLOŽENIA ŽIADOSTÍ

Dokument na stiahnutie :  doc icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood