Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Na Základnej škole vo Svite svitá na lepšie časy

16-10-2014

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Pozemky pod budúcou fabrikou a mestom Svit stáli veľkopodnikateľa Tomáša Baťu celkovo 250 000 korún. Dnes zanedbateľná čiastka. Mesto pod Vysokými Tatrami patrí medzi najmladšie u nás. Pôvodne časť obce Veľká (dnes súčasť Popradu) sa osamostatnila pod novým názvom v roku 1937. Okrem továrne na výrobu umelého hodvábu tu vyrástli nové obytné budovy. K dnešnému dňu má Svit vyše 7 600 obyvateľov, vlastnú infraštruktúru, do ktorej patria aj dve základné školy. Tá mladšia - na Komenského ulici prešla veľkou rekonštrukciou.

Nenávratné finančné príspevky z fondov Európskej únie do dnešného dňa pomohli zrenovovať nespočetné množstvo vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Svoju cestu za lepšími podmienkami pre žiakov 1. až 9. ročníka si prešla aj Základná škola na Komenského ulici vo Svite vďaka Regionálnemu operačnému programu.

Brány tejto základnej školy otvorili 1. februára 1952. V roku 1963 bola jej kapacita rozšírená z 80 na 200 žiakov. O dva roky neskôr dokončili prístavbu polytechnických dielní a školskej družiny. V školskom roku 1968/69 mala škola 40 tried, čo je doposiaľ najväčší počet. Vyučovalo tu 50 učiteľov a školu navštevovalo 1 254 žiakov. V roku 1975 boli dokončené práce pri vzniku športových ihrísk v areáli školy a v roku 1976 sa začali práce na postupnom rozširovaní školského pozemku pre výučbu pestovateľských prác. V roku 1991 bola dokončená prístavba školskej jedálne. V súčasnosti je škola spádovou školou pre obce Lučivná, Mengusovce a Štôla. „Dnes máme 458 žiakov v 24 triedach, 4 oddelenia školskej družiny, čo je 140 žiakov. Žiakmi školy sú aj deti z Batizoviec, Gerlachova, Šuňavy, Štrby a Popradu,“ hovorí pani Mgr. Anna Coganová, riaditeľka Základnej školy na Komenského ulici.

Tak ako na väčšine iných škôl, aj vo Svite pomáhajú pedagógovia rozvíjať detské talenty a záujmy, zapájaním sa do rôznych mimovyučovacích aktivít. Medzi ne patria záujmové krúžky, rôzne športové, kultúrne a esteticko – výchovné akcie, ktorých sa zúčastňujú aj rodičia. „Žiaci si môžu vyberať z rozmanitých krúžkov – športových, vzdelávacích, tvorivých. Priemerne sa u nás každoročne otvára okolo 40 krúžkov,“ informuje riaditeľka pani Coganová.

Navonok nenápadná škola však „má na konte“ aj dnes známe tváre, ktoré ju kedysi navštevovali.  „Patria medzi nich bývalý prezident SR Ivan Gašparovič - aj keď len krátke obdobie - Gregor Mareš – moderátor RTVS, športovci ako František Repka – združenár, reprezentant ČSSR, letecký modelár Igor Hudák – majster sveta, Martin Trenkler – fotograf pretekov Formuly 1 a mnoho ďalších - lekárov, inžinierov či profesorov, uznávaných vo svojom odvetví,“ vymenúva riaditeľka pani Coganová.

Bez spolupráce s Európskou úniou a jej predĺženou rukou – Regionálnym operačným programom, by ani škola vo Svite nedokázala zrenovovať svoje priestory na modernejšiu úroveň. O výzve operačného programu sa dozvedeli prostredníctvom médií, tak ako mnohí ďalší.

„Nasledovalo spracovanie projektovej dokumentácie v spolupráci s mestom, schvaľovanie a realizácia, ktorá trvala 17 mesiacov,“ opisuje cestu k potrebným prostriedkom pani riaditeľka a pokračuje: „A 26. novembra 2010 bola stavba odovzdaná a ukončená.“

Vďaka získaným prostriedkom z výzvy „Infraštruktúra vzdelávania“ dokázali zrealizovať novú sedlovú strechu, zateplili fasádu celej budovy, vymenili okná, zrekonštruovali sociálne zariadenia vrátane spŕch pri telocvični, vymenili školský nábytok v triedach, zariadili novú učebňu výpočtovej techniky s 24 počítačmi a interaktívnou tabuľou a v neposlednom rade spravili v areáli školy dopravné ihrisko.

Tým to však nekončí. Tam, kde si iní povedali dosť – priveľa administratívneho trápenia sa, riaditeľka pani Coganová čaká na vhodné nové výzvy. Chcú totiž ešte rozšíriť kapacitu školy prístavbou nových tried a väčšej telocvične.

Svit vznikol ako Baťov závod s ubytovacími jednotkami pre robotníkov. Za tie roky si prešlo rôznymi zmenami. Dnes mnohí Sviťania dochádzajú za prácou ďalej, než leží ich fabrika na umelé vlákna. Avšak Základná škola na Komenského ulici víta dennodenne žiakov aj okolitých obcí a osád. Vďaka usilovnej riaditeľke a pedagógom tak aj deti tejto školy majú od roku 2010 lepšie podmienky na vzdelávanie. Verme, že im aj po rekonštrukcii bude naďalej svitať na lepšie časy.

OS 1 – Infraštruktúra vzdelávania: Základná škola na Komenského ulici vo Svite
Cieľom osi 1 je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia. Rekonštrukcia Základnej školy na ulici Komenského vo Svite.

Príspevok z EÚ zdrojov
727 711,24 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu
05/2009-11/2010

Kontakty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja

Dobrovičová 12
812 66 Bratislava
tel: 00421 2 59 26 61 11  fax: 00421 2 59 26 64 35
www.mpsr.sk

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood