Facebook Statistics

Aktuality

Naj lesný kalendár

20-06-2019

Celoslovenská kampaň Les ukrytý v knihe je jediná svojho druhu, ktorá spája knižnice, lesných pedagógov a žiakov základných škôl. Spoločným menovateľom je kniha, v ktorej sa ukrývajú odpovede na otázky o prírode, o jej poznaní, jej zákonitostiach... Sprievodnou aktivitou projektu je celoslovenská literárna súťaž o „Naj lesnú knihu“, ktorá mala tento rok podobu „LESNÉHO KALENDÁRA“.

Deti opäť nesklamali a ukázali nevšednú kreativitu, fantáziu a obdivuhodné poznatky o prírode. Do súťaže bolo zaslaných 333 kníh – lesných kalendárov z 35 škôl v spolupráci s knižnicami. Národné lesnícke centrum ako koordinátor projektu Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie spomenutej súťaže dňa 21. júna 2019 o 10.00 hod.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood