Facebook Statistics

Aktuality

Národné lesnícke centrum má nového generálneho riaditeľa

22-09-2020

V pondelok (21. 9.) sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave (MPRV SR) uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra (NLC). Výberová komisia rozhodla o tom, že  príspevkovú organizáciu agrorezortu bude viesť Ing. Peter Balogh, PhD., ktorý bol na výberovom konaní úspešný.

Do druhého kola na post generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra so sídlom vo Zvolene postúpili ešte začiatkom septembra dvaja uchádzači. Obaja v pondelok (21. 9.) absolvovali osobný pohovor s výberovou komisiou, ktorá postupovala v zmysle Metodiky výberových procesov na manažérske pozície, pričom komisia overila odborné znalosti, kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzačov.

Výberová komisia na základe celkového hodnotenia rozhodla, že generálnym riaditeľom Národného lesníckeho centra bude Ing. Peter Balogh, PhD., ktorý je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na hospodársku úpravu lesov a v NLC pôsobil na rôznych pozíciách od roku 2006.

„V Národnom lesníckom centre pracujem s krátkou prestávkou takmer od jeho vzniku. Mojou ambíciou bude pokračovať v budovaní NLC ako akceptovanej a prospešnej inštitúcie, ktorá efektívnym a transparentným spôsobom poskytuje verejnosti komplexné a odborné lesnícke služby. NLC má všetky predpoklady, aby sa stalo lídrom v transfere inovácií do lesníckej prevádzky. Budem sa snažiť, aby sa nám spoločne s kolegami podarilo tento strategický cieľ reálne naplniť," uviedol krátko po oznámení výsledkov druhého kola výberového konania samotný Balogh.

Národné lesnícke centrum je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky od 1. 1. 2006. Medzi jej hlavné činnosti patria: lesnícka veda a výskum, hospodárska úprava lesov, komplexné zisťovanie stavu lesa a rámcové plánovanie, lesnícke plánovanie ochrany lesa a lesníckych činností, výchova a vzdelávanie v lesnom hospodárstve, poradenská činnosť, práca s verejnosťou a komunikačná stratégia lesného hospodárstva na národnej úrovni.

V súčasnosti NLC tvoria štyri ústavy: Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informatiky, Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood