Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Národné lesnícke centrum povedie Peter Balogh

14-04-2020

Národné lesnícke centrum (NLC), vedecko-výskumno-vzdelávaciu inštitúciu v oblasti lesníctva patriacu pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, povedie od 7. apríla Peter Balogh. Do funkcie ho vymenoval Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nahradí tak doterajšieho generálneho riaditeľa NLC Ľuboša Halvoňa.

Ing. Peter Balogh, PhD. vyštudoval Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene, odbor lesníctvo a doktorát získal na odbore hospodárskej úpravy lesov. Pôsobil vo Vojenských lesoch a majetkoch SR, štátny podnik. Na NLC pôsobil od roku 2006 na viacerých pozíciách. Ako vedecko-výskumný pracovník v odbore lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky i ako asistent generálneho riaditeľa NLC. Do funkcie generálneho riaditeľa NLC prechádza z pozície námestníka riaditeľa Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania NLC.

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená vedecko-výskumno-vzdelávacia príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sídli vo Zvolene. NLC tvoria štyri ústavy - Lesnícky výskumný ústav, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Ústav lesných zdrojov a informatiky a Ústav pre hospodársku úpravu lesov.​