Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Norok ničí naše vtáctvo

02-06-2015

Máme päť a pol milióna obyvateľov, ale len sýkoriek, piniek a vrabcov u nás je viac. Slovensko leží na významnej východoeurópskej migračnej trase, takže ďalšie milióny ich ročne cez nás preletí. Zo Škandinávie sa na jeseň vtáky vydajú cez nás smerom na juh. Z Ruska a zo Sibíri tiež lietajú cez nás vtáky v smere východ – západ, takže sme významná vtáčia križovatka. Vstupom SR do EÚ sú všetky vtáky u nás žijúce zákonom chránené. A vďaka projektom z európskych fondov sa ochrana zvyšuje, čo je dôležité, veď máme 41 chránených vtáčích území a to až na 26 percentách celkovej rozlohy SR.

„V celom Rusku majú dnes 60 párov sokola rároha, kým u nás máme až 40 párov tohto sokola,“ vysvetľuje manažér Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Mgr. Jozef Ridzoň.

O raritách hovorí aj Mgr. Ján Gúgh, PhD., ktorý v SOS/BirdLife pracuje ako koordinátor pre členský servis: „K Hrušovskej zdrži je z Rakúska len kúsok. Keď sa tu zletí cez 80 tisíc kačíc a pribudne ďalších 50 tisíc husí, tak je to nádherné divadlo, na ktoré sa chodia z okolitých štátov pozerať.“

Pán Gúgh šokuje, keď tvrdí, že smrť vtákov z dôvodu negatívnej činnosti človeka nie je to najhoršie: "Momentálne máme veľké obavy aj z intenzity pôsobenia malých invazívnych dravcov."

Ľudia z Ameriky priviezli do Európy norka amerického. Táto malá šelma ušla z fariem chovateľov do voľnej prírody. V Európe nejde o pôvodný druh. Nemá teda prirodzených nepriateľov. Jeden pár norka s mláďatami dokážu zlikvidovať  kolónie vtákov.

To je podstata projektu Neovision z Programu cezhraničnej spolupráce Česka a Slovenska 2007 až 2013, v ktorom zisťujú výskyt a počet týchto šeliem v prírode u nás. K najdôležitejším zimoviskám vtákov patria popri Dunajských luhoch najmä oblasti Hrušovskej zdrže na Dunaji. Žiaľ, práve na tunajšom Vtáčom ostrove kam sa odborníci zo SOS/BirdLife Slovensko dostanú len na loďkách, sa usadil aj norok americký, ktorý spôsobuje problém v hniezdnych kolóniách.

V Česku majú viac negatívnych skúseností s dravou malou šelmou. Preto dokážu slovenským odborníkom pomôcť pri riešeniach, ako znižovať jej vplyv v našej prírode. Riešením nemôže byť iba lov povolený poľovným združeniam, lebo tie pre malosť trofeje o norka nemajú záujem.

Pán Gúgh hovorí, že škody, ktoré dokáže malá šelma napáchať na prírode, musia byť eliminované a treba hľadať riešenia, aby v prírode opäť nastala rovnováha. Preto každá skúsenosť ako sa norka zbaviť je cenná.

 

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Neovision - nové výzvy v ochrane biodiverzity na česko - slovenskom hraničnom území.

EÚ zdroje

39 963,17 eur

Začiatok a ukončenie realizácie

08/2013 - 07/2014

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood